Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 ολοκληρώθηκε το δίωρο πρόγραμμα Συμβουλευτικής στη Β΄ τάξη τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων,  με θέμα: "Αντιπαραθέσεις, Συγκρούσεις, Εκφοβισμός στη Σχολική Ζωή".

Στόχος τού προγράμματος ήταν η κατανόηση από τους μαθητές εννοιών, όπως η σύγκρουση, η αντιπαράθεση και ο εκφοβισμός, και να διερευνηθούν μέσω συζήτησης οι αιτίες πρόκλησης αυτών αλλά και οι διαδικασίες επίλυσης.

Η επίλυση συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων στην εκπαίδευση συνδέεται με έννοιες, όπως η δημοκρατία η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η παρεμπόδιση τής βίας κ.ά. Τα εν λόγω προγράμματα  ενισχύουν τη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει τη μάθηση και την ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τους μαθητές στην επίτευξη των στόχων τους. Η αξιολόγησή τους καταδεικνύει θετικές τάσεις μείωσης τής επιθετικής συμπεριφοράς και βελτίωση τής αυτοεικόνας, καθώς και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια τού προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές, όπως τα υποθετικά σενάρια και το παιχνίδι ρόλων.  Ευχαριστούμε θερμά την ψυχολόγο τής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας κ. Ναταλία Τζούμα.