Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Βιολογίας τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Χαρά-Κλειώ Ντόβα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) με τίτλο «Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά».

Η καθηγήτρια Βιολογίας τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Χαρά-Κλειώ Ντόβα ολοκλήρωσε επιτυχώς την παρακολούθηση τού μαθήματος «Μαθαίνουμε ψηφιακά, διδάσκουμε ψηφιακά: Παιδαγωγική αξιοποίηση τής τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», διάρκειας 30 ωρών.

Η καθηγήτρια Βιολογίας τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Χαρά-Κλειώ Ντόβα παρακολούθησε διαδικτυακά το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "Taking a fresh look: teaching molecular biology techniques in the classroom" που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Εργαστηριακό Κέντρο Mοριακής Βιολογίας EMBL.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού, ΜEd, σε συνεργασία με τις κ. Λήδα Μαυρίδου, MEd, MEd, PhD, και Αγγ. Μπούζιου ΜΕd, ΠΕ06, και με την ιδιότητα τής επιμορφώτριας Β΄ επιπέδου ΤΠE, την Τετάρτη 19 και τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε δύο τρίωρα εργαστήρια (workshops) με θέμα τη διοργάνωση επιμορφωτικών εξ αποστάσεως σεμιναρίων και με τίτλο ‘‘Χρήσιμες εφαρμογές στις παρουσιάσεις προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’’.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού, την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε εργαστήριο (workshop) με τίτλο ‘‘Σχεδιάζοντας αφίσες... με το PosterΜyWall’’ στο πλαίσιο τού επιμορφωτικού εξ αποστάσεως σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα ‘‘Δημιουργώ Αφίσες Με Μηνύματα’’.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε το σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο «Children First - Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την έμφυλη βία μεταξύ παιδιών και εφήβων», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού έργου "Children First - Addressing Gender-based violence from the bottom-up", από τη "Σύμπλεξις" στις 15 Μαΐου 2021, μέσω τής πλατφόρμας Webex.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το διαδικτυακό μάθημα "Bridging Distance and In-School Learning - Blended Learning in Practice".

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια με θέμα «Ενεργούμε για την διάσωση των μνημείων: δημιουργία αφίσας με την εφαρμογή Postermywall» στο επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Βιομηχανικοί τόποι: αφηγήσεις και εικόνες, μέσα από τη σκοπιά τής εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία».

Στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Προώθηση τής διαμορφωτικής αξιολόγησης τού μαθητή: Από τη θεωρία στην πολιτική και την πρακτική» συμμετείχε η μαθηματικός τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Ελισάβετ Καρατσιώλη κατά τη σχολική περίοδο 2019-2020.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το διαδικτυακό μάθημα "Artificial Intelligence Basics for schools", στα Αγγλικά, διάρκειας 15 ωρών, το οποίο προσφέρθηκε από τη European Schoolnet Academy (Βρυξέλλες), από τις 8 Μαρτίου μέχρι τις 7 Απριλίου 2021.