Αρσάκεια Πατρών
Η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Λώλου Ευρώπη, με αφορμή τις βιωματικές δράσεις που διδάσκει για πρώτη φορά στην Α΄ Γυμνασίου «Σχολική και κοινωνική ζωή» και στη Β΄ Γυμνασίου «Φύση και άσκηση», παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο «Βιωματικές δράσεις Α ΄και Β΄ γυμνασίου (σχεδιασμός, σκοπός-στόχοι) - παρουσίαση καλών πρακτικών σχολείων για τη σχολική βία», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, στην Πάτρα.
Οι καθηγήτριες των Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ευαγγελία Ρηγοπούλου και Ελένη Τερζή παρακολούθησαν, την 1η Οκτωβρίου 2015, επιμόρφωση με τον τίτλο "Σχολική τάξη με ιδιαιτερότητες, η παιδαγωγική προσέγγιση από τον εκπαιδευτικό Γερμανικής γλώσσας, το εκπαιδευτικό έργο για το σχολικό έτος 2015-2016, συμμετοχή σε εξ αποστάσεως σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας", που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Γερμανικής Γλώσσας κ. Σοφία Ιωαννίδου.
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 ο θεολόγος των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Σπυρίδων Σκιαδαρέσης συμμετείχε ως εισηγητής στο Πανελλήνιο Συνέδριο – Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής τής Αρχιτεκτονικής Ομάδας Citylab, με θέμα «Αρχιτεκτονική και πίστη», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 25 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2015. Αντικείμενο τού Συνεδρίου – Εργαστηρίου ήταν να παραχθούν ιδέες με όραμα και προοπτική για την ανάπτυξη τής πόλης των Πατρών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

H καθηγήτρια Γαλλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Χαραλαμποπούλου Ελένη παρακολούθησε, στις 21 Σεπτεμβρίου 2015, σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο τής Πάτρας, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Clé Internationale.

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αικατερίνη Γεωργίου, φιλόλογος, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 παρακολούθησε ημερίδα με θέμα «Ασφαλές διαδίκτυο - Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός».

Οι καθηγήτριες Γαλλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αγγελική Παπαδημητροπούλου και  Ελένη Χαραλαμποπούλου παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα «Διαμορφωτική αξιολόγηση στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος - L’évaluation formative dans le cadre d’un projet pédagogique», την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και τη Γαλλική Πρεσβεία τής Ελλάδας.Ο θεολόγος των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης (ΠΕ01), την Κυριακή 5 Απριλίου 2015, συμμετείχε στην διαδικασία τής 5ης Περιόδου Πιστοποίησης Α΄ Επιπέδου στο πρόγραμμα 6-102-277, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τής Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιολόγηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», τού επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» τού ΕΣΠΑ (2007-2013). Η προσπάθεια πιστοποίησης τού κ. Σκιαδαρέση περατώθηκε επιτυχώς με Μ.Ο. βαθμολογίας 90,6%.


Οι καθηγήτριες των Γαλλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αγγελική Παπαδημητροπούλου και Ελένη Χαραλαμποπούλου παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 6 ωρών, με τίτλο «Διαμορφωτική αξιολόγηση στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος –L’évaluation formative dans le cadre d’un projet pédagogique».

O εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών Ν. Γιαννακόπουλος (χημικός) συμμετείχε, ως εκπαιδευόμενος, στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση τού Ευρωπαϊκού Έργου Mobivet 2.0 (Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers) τού προγράμματος Leonardi da Vinci στην ενότητα  «Χρήση Κοινωνικών Μέσων στην Εκπαίδευση».

Στις 10 Μαρτίου 2015 ο καθηγητής Φυσικής των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Ψήνας Αναστάσιος συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής επιμόρφωσης, που διοργάνωσε το ΕΚΦΕ Πάτρας, σε θέματα κυματικής και οπτικής τής Γ΄ γυμνασίου με θέμα "Πειραματικός έλεγχος των νόμων τού απλού εκκρεμούς, Μελέτη Κυμάτων, Διάθλαση."