Αρσάκεια Πατρών

Ο καθηγητής τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος, χημικός, συμμετείχε στην επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο «Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γ΄ γυμνασίου», που διοργανώθηκε από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Πατρών στις 29 Ιανουαρίου 2013.

Ο καθηγητής τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αλέξιος Ματθαίου συμμετείχε στην επιμόρφωση με τίτλο «Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής γυμνασίου», που διοργανώθηκε από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Πατρών στις 15 Ιανουαρίου 2013.

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ε. Χαραλαμποπούλου παρακολούθησε επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο «Αξιοποίηση γαλλικών ταινιών με θέμα τα έθιμα των Χριστουγέννων στη διδασκαλία τής γαλλικής γλώσσας» την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012.

Στο Αρσάκειο Πατρών οργανώθηκε, με πρωτοβουλία τής Διευθύντριας τού Γυμνασίου κ. Κατερίνας Γεωργίου  επιμορφωτική συνάντηση με υπεύθυνους τού Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Ν. Αχαΐας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2012, με στόχο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου για θέματα που άπτονται μαθησιακών δυσκολιών.

Στο πλαίσιο τἠς πράξης «Δράσεις ευαισθητοποίησης τής εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους, με αξιοποίηση τής εμπειρίας τού εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στον χώρο τής Εκπαίδευσης», οι καθηγητές τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Κατερίνα Γεωργίου (Διευθύντρια), Χαρά Παλυβού, Φωτεινή Σαραντοπούλου (φιλόλογοι), Ευαγγελία Ρηγοπούλου, Ελένη Τερζή (Γερμανικών), Αγγελική Παπαδημητροπούλου (Γαλλικών) και Μαρία Ντζελβέ (Οικιακής Οικονομίας) παρακολούθησαν πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα «Βελτίωση συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες».
Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών σε συνεργασία με το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στις 9, 10, 16 και 17 Νοεμβρίου 2012.
 

 Ο καθηγητής Φυσικής τού Αρσακείου Πατρών κ. Χρήστος Γεωργίου ολοκλήρωσε με επιτυχία επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών (από 30 Ιανουαρίου έως 9 Απριλίου 2012) με αντικείμενο "Το project στην Εκπαίδευση".
Στο πλαίσιο τού προγράμματος μελέτησε εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο για προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπόνησε τις προτεινόμενες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης καθώς και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επίσης, παράλληλα με τη μελέτη του, εκπόνησε εργασία που αφορούσε στον σχεδιασμό project για μαθητές λυκείου με τίτλο “Ανακρίνουμε τη Φύση παίζοντας με προσομοιώσεις και μοντέλα”.
Φορέας διοργάνωσης και υλοποίησης τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης.