Αρσάκεια Πατρών
Οι καθηγήτριες τής Γερμανικής γλώσσας τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ευαγγελία Ρηγοπούλου και Ελένη Τερζή παρακολούθησαν, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, διημερίδα που διοργανώθηκε από τα Αρσάκεια- Τοσίτσεια Σχολεία σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό καθώς και το Γερμανικό Ινστιτούτο με τίτλο «Η διδακτική των ξένων γλωσσών στον σύγχρονο κόσμο».

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 διοργανώθηκε διημερίδα από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος με τίτλο "Η Διδακτική των Ξένων Γλωσσών στον σύγχρονο κόσμο. Προβληματισμοί – Εξελίξεις – Εφαρμογές".
Τις εργασίες τής διημερίδας παρακολούθησαν οι καθηγήτριες των Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων τής Πάτρας κ. Α. Παπαδημητροπούλου και  Ε. Χαραλαμποπούλου.Ο θεολόγος των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης συμμετείχε στο Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο τού Προγράμματος Σπουδών στην Ορθόδοξη Θεολογία τής Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Αφιέρωμα στον Ιωάννη Ζηζιούλα», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 4 Μαΐου 2014, στην πόλη των Πατρών.Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών δρ Γεωργία Πανίτσα παρακολούθησε την επιμορφωτική συνάντηση με θέμα "Πώς τα όρια μπορούν να βοηθήσουν τη διαδικασία τής μάθησης στον χώρο τής τάξης", με ομιλήτρια την εκπαιδευτική ψυχολόγο κ. Ελένη Λιβανίου.

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών δρ Γεωργία Πανίτσα παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με την προετοιμασία των μαθητών για το δίπλωμα IELTS.

Ο εκπαιδευτικός Τεχνολογίας και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Σάββας Σταματόπουλος συμμετείχε στις εργασίες τού 18ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Κοινωνική παιδαγωγική, διαπολιτισμικότητα και ειδική αγωγή», με κριτές, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2014. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αικατερίνη Γεωργίου (φιλόλογος), την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, παρακολούθησε το επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο «Η μουσική των κειμένων», με επιμορφωτή τον γνωστό σκηνοθέτη κ. Δήμο Αβδελιώτη.

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αικατερίνη Γεωργίου, φιλόλογος, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 μίλησε με θέμα «Η αξιολόγηση των Διττών Λόγων» στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Η Ρητορική στην εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στο πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών.

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 ο θεολόγος των Αρσακείων Σχολείων Πάτρας κ. Σκιαδαρέσης Σπυρίδων (ΠΕ01) συμμετείχε σε Επιμορφωτική Συνάντηση - Ημερίδα η οποία οργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο θεολόγων τής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Δημήτριο Δημακόπουλο, θεολόγο.

Η Διευθύντρια του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αικατερίνη Γεωργίου ΠΕ 02 παρακολούθησε το Σάββατο 31-5-2014 Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας και τη θεραπευτική και διαγνωστική μονάδα για το παιδί «Σπύρος Δοξιάδης», με τίτλο: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες», Προβληματισμοί πάνω στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τα επιστημονικά δεδομένα τους.