Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο έξι εβδομάδων τής European Schoolnet Academy, με θέμα «Navigation through the Αges», σε συνέχεια τού α΄μέρους «Teaching with Space and Astronomy in your Classroom».
Το συγκεκριμένο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων από όλον τον κόσμο, έχει απώτερο στόχο να παροτρύνει τους επομορφούμενους να συμπεριλάβουν στο διδακτικό τους αντικείμενο στοιχεία που αφορούν στο διάστημα και την αστρονομία, ώστε η μαθητική κοινότητα να αποχτήσει ενδιαφέρον και για επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με αυτούς τους τομείς.
Κυρίως δε να κάνει γνωστό το διεθνές επιστημονικό πρόγραμμα “Space awareness” στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.
Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τις 20 Φεβρουαρίου έως και τις 14 Απριλίου 2017
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο έξι εβδομάδων τής European Schoolnet Academy, με θέμα «Teaching with Space and Astronomy in your Classroom».
Το συγκεκριμένο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων από όλον τον κόσμο, έχει απώτερο στόχο να παροτρύνει τους επιμορφούμενους να συμπεριλάβουν στο διδακτικό τους αντικείμενο στοιχεία που αφορούν στο διάστημα και την αστρονομία, ώστε η μαθητική κοινότητα να αποκτήσει ενδιαφέρον και για επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με αυτούς τους τομείς.
Κυρίως δε να κάνει γνωστό το διεθνές επιστημονικό πρόγραμμα “Space awareness” στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.
Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τις 29 Αυγούστου έως και τις 16 Οκτωβρίου 2016.
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με έπαινο το διαδικτυακό σεμινάριο τού e-Twinning “Make eTwinning Live”,  διάρκειας τεσσάρων μηνών, από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και 10 Ιανουαρίου 2017, που διεξήχθη στην διαδικτυακή πλατφόρμα τού eTwinning Live.
To σεμινάριο απευθυνόταν στις ανάγκες τής κοινότητας τού e-Twinning να χρησιμοποιείται η πλατφόρμα τού e-Twinning Live αποτελεσματικά σε δραστηριότητες online, όπως και στη σωστή διαχείρισή τους.
Διεξήχθη με την εκπόνηση πολλών εργασιών, κυρίως με την σωστή χρήση ΤΠΕ και αρκετών διαδικτυακών συναντήσεων, κυρίως με ομαδοσυνεργατικό τρόπο.
Η νέα πλατφόρμα e-Twinning Live, με το καινούργιο σύστημα επικοινωνίας, προσφέρει πολλές δυνατότητες στους e-Twinners στην εκπαιδευτικά αποδοτική χρήση των διαδικτυακών εργαλείων (webtools) στα σχολεία και στην ευρύτερη κοινότητα, όπως και στην παροχή δυνατότητας περαιτέρω ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη.


Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Cooperative learning andassessment”, που διοργάνωσε η Rosa Gaspar από τις 15 μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2016.
Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή ιδεών, στρατηγικών, διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών που θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν και να εμψυχώσουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με την μαθησιακή ιδιαιτερότητα τού καθενός, τις ικανότητες και τις δυνατότητές του.
Goethe is Game: Unconference
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, στη συνέχεια τής εκδήλωσης τού Goethe-Institut Athen «GOETHE is GAME_UNCONFERENCE», που ξεκίνησε στην Αθήνα τον Νοέμβριο με ημερίδα αφιέρωμα στον χώρο τού παιχνιδιού στην Ελλάδα.

Συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο DaFWEBKON 2017
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 6ο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο DaFWΕΒΚΟΝ 2017, που πραγματοποιήθηκε από την 1η έως και τις 6 Μαρτίου 2017.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Φ. Μάζη και Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησαν την 4η Ημερίδα τού Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδος με θέμα «Χαράζοντας τον δρόμο για τις εξετάσεις», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, από τις 10.00 π.μ. μέχρι και τις 17.30 μ.μ., στη Σχολή Μωραΐτη.


Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning “Let’s flip the classroom”, που διοργάνωσε η Arjana Blazic από τις 4 μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Α΄ και Β΄ Αρσακείων Γυμνασίων Ψυχικού κ. Μαρία Σερβετά και  Βασιλική Κοντού, παρακολούθησαν και εισηγήθηκαν στο 9ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο των Καθηγητών Γαλλικής (9e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français) με θέμα «Enseigner la langue et la culture française : construire des ponts socio-humanistes», που διεξήχθη στη Σχολή Μωραῒτη από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2016.
Ο τίτλος τής εισήγησής τους ήταν «Participer à un colloque: un nouveau défi pour les apprenants de FLE» («Συμμετοχή σε ένα συνέδριο: μια νέα πρόκληση για τους μαθητές τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας»).

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε  το βιωματικό σεμινάριο «Γνωρίζοντας και διδάσκοντας για τον Ιουδαϊσμό μέσα από τη συνύπαρξη Χριστιανών και Εβραίων στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2016 στο Διορθόδοξο Κέντρο στην Ι.Μ. Πεντέλης.