Αρσάκεια Ιωαννίνων
Goethe is Game
Από την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε με τις καθηγήτριες Γερμανικών κ. Μελίνα Λαϊνά και Ζωή Τόλη και με την υποψήφια μεταπτυχιούχο Πληροφορικής κ. Βασιλική Σασλίδη στη διοργάνωση τού Goethe Institut «Story Makers Workshops & Game Jam».

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Γαρ. Μάζη και Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο "Bring your own device (BYOD), Baustein 3“.

Η καθηγήτρια Γερμανικών του Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού πραγματοποίησε εργαστηριακή παρουσίαση με τίτλο: «Ενταξη ψηφιακών εφαρμογών παιγνιώδους μάθησης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση», σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας κ. Ζ. Τόλη, στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο – με διεθνή συμμετοχή – για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού πραγματοποίησε εργαστηριακή παρουσίαση με τίτλο: «Παιγνιώδεις ψηφιακές εφαρμογές μικτής μάθησης», σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας κ. Ζ. Τόλη, στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή,για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το σεμινάριο με τίτλο "Unterrichten mit der interaktiven Tafel (IWB), Baustein 1“.

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Βασιλική Κοντού παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο (MOOC) “Competences for 21st Century Schools”, στα Αγγλικά, που οργανώθηκε από την Teacher Academy τής European Schoolnet Αcademy και την ψηφιακή πλατφόρμα School Education Gateway.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ήταν μέλος τής επιτροπής κριτών των εργασιών τού συνεδρίου με θέμα «Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο». Το συνέδριο, που διοργάνωσε το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τού Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2016.

 

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στην επιτροπή κριτών τού 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου -με διεθνή συμμετοχή‐ για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2016 και διοργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), υπό την αιγίδα τού υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το σεμινάριο με τίτλο "Bring your own device (BYOD), Baustein 2“.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το σεμινάριο με τίτλο „Bring your own device (BYOD), Baustein 1“.