Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το πενθήμερο «Καλοκαιρινό εργαστήρι Δημοκρατίας των εκπαιδευτικών», το οποίο οργανώθηκε από το Ίδρυμα τής Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, από τις 11 έως και τις 17 Ιουλίου 2017, με θέμα «Μιλάμε για αυτά που δεν μιλάμε».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο έξι εβδομάδων τής European Schoolnet Academy, με θέμα «Teaching with Space and Astronomy in your Classroom: Our wonderful universe».

Έργα καθηγήτριας των Αρσακείων στην Εθνική Πινακοθήκη
Δύο έργα τής αρσακειάδας καθηγήτριας Καλλιτεχνικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Βίκυς Χατζηλάκου ανήκουν πλέον, από την τρέχουσα χρονιά, στην Εθνική Πινακοθήκη.

Συμμετοχή με εισήγηση στο 1ο συνέδριο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Palso Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 1ο συνέδριο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Palso Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, με θέμα «Οι ξένες γλώσσες μέσα από τις Τέχνες» που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, σε συνεργασία με το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας τού Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μεταλληνού Αγγελική παρακολούθησε επιτυχώς το σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle».

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις ΤΠΕ
Η δρ Κατερίνα Γλέζου, καθηγήτρια Πληροφορικής – Φυσικών επιστημών στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, συμμετείχε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με θέμα “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη” ως: μέλος τής συντονιστικής επιτροπής, μέλος τής επιστημονικής επιτροπής, μέλος-συντονίστρια τής επιτροπής κριτών, διοργανώτρια τής Scratch Day «Scratch Day in Syros 2017» (https://day.scratch.mit.edu/events/3436) και εισηγήτρια.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία online επιμόρφωση 75 ωρών με θέμα τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία (Unterrichten mit digitalen Medien).

Διάκριση εργασίας στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών
Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, Όλγα Δασκαλοπούλου και Έρη Λιάκου συμμετείχαν ως εισηγήτριες στο 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Ανθρωπιστικές επιστήμες, εκπαίδευση, κοινωνία και πολιτική παιδεία». Το συνέδριο οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) και πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 5 έως 7 Μαΐου 2017.

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία»
Η καθηγήτρια Πληροφορικής - Φυσικών Επιστημών τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού δρ Κατερίνα Γλέζου συμμετείχε στο 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» ως μέλος τής επιστημονικής επιτροπής, ως σύνεδρος και εισηγήτρια.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς με θέμα «Γνωρίζοντας και διδάσκοντας για τον Ιουδαϊσμό μέσα από τη συνύπαρξη Χριστιανών και Εβραίων στην Ελλάδα», που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 από το Διορθόδοξο Κέντρο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων.