Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Get Cyber Skilled”, που διοργάνωσαν οι Karl Hopwood και Sabrina Vorbau, από τις 8 έως και τις 22 Οκτωβρίου 2018.
Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην online ασφάλεια, απαραίτητο κομμάτι στην έρευνα στο διαδίκτυο.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Tangible and intangible cultural heritage ”, που διοργάνωσαν οι Nataša Ljubić Klemše και Tomislav Pavlović, από τις 8 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2018.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμαςδιαδικτυακό σεμινάριο“Gaming in the classroom - from controversy to inventiveness”, που διοργάνωσε η Viola Pinzi από 24 Σεπτεμβρίου έως και 12 Οκτωβρίου 2018.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στην επιμορφωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς, με θέμα «The Holocaust by Bullets on the Occupied Soviet Territories», που υλοποιήθηκε, στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2018, από το Διορθόδοξο Κέντρο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος και τον γαλλικό οργανισμό "Yahad-In Unum".
Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships
Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Βασιλική Κοντού έλαβε μέρος στη διεθνική δραστηριότητα συνεργασίας με τίτλο “Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships” που πραγματοποιήθηκε στο Freiburg τής Γερμανίας το χρονικό διάστημα 18 έως 21 Οκτωβρίου 2018.

Η καθηγήτρια τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για τη χρήση ψηφιακών μέσων στο μάθημα των Γερμανικών, που οργάνωσε το Goethe-Institut Athen, διάρκειας οχτώ διδακτικών ωρών, που πραγματοποιήθηκαν από τις 3 Μαρτίου μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2018, με επιμορφώτρια την καθηγήτρια Γερμανικών κ. Ευρύκλεια Σιακαγιάννη.
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ανελλιπώς στο εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα "Μουσειακή Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα", διάρκειας 40 επιμορφωτικών ωρών, που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού,  τον Ιούνιο και Ιούλιο τού 2018, και ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης.
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο έξι εβδομάδων τής European Schoolnet Academy με θέμα «Europeana in your classroom: building 21st-century competences with digital cultural heritage» (Η Europeana στην τάξη σας: διαμορφώνοντας ικανότητες του 21ου αιώνα με εφαλτήριο την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά).

Οι καθηγήτριες Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Βασιλική Κοντού και Έρη Λιάκου παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο τής Δράσης 2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών των ξένων γλωσσών – Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των ξένων γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα εκμάθησης Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)», που τελεί υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ήταν επιμορφώτρια στο σεμινάριο με θέμα «IV. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων», που διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο Προηγμένων Εφαρμογών Κινητών Συσκευών και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, τού ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.