Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στις 16 και 30 Νοεμβρίου 2023 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Μαρινάνσυ Αγγελάκη, Άσπα Αθανασιάδη, Ντίνα Γκαραγκάνη, Κατερίνα Ζαγκανά, Ναταλία Ηλιάδη, Κωνσταντίνα Καλιαρντά, Έφη Μπογάτσα, Άνσυ Νικολοπούλου (Διευθύντρια), Ζαφείρα Ντούλη, Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Μαρίνα Παπατζανάκη, Κωνσταντίνα Πέτσικα και Ελένη Φλεβάρη συμμετείχαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό, και  έλαβαν σχετική πιστοποίηση.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο "eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων".

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Αγγελική Παλαιοκαστρίτου παρακολούθησε τη διαδικτυακή ημερίδα τού eTwinning, με θέμα «Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP».

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023  η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τη διαδικτυακή ημερίδα τού eTwinning «Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου».

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου συμμετείχε στην διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Εύρεσης Συνεργατών με τίτλο «Partner Finding Fair: Education and Innovation, being Creative with eTwinning», μίας ώρας.

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τη διαδικτυακή ημερίδα eTwinning «Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace».

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου συμμετείχε στη διαδικτυακή παιδαγωγική συνάντηση με θέμα «Λειτουργία τού Νηπιαγωγείου. Παιδαγωγικά και Διδακτικά ζητήματα».

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2023 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Ζαγκανά Κατερίνα, Καλιαρντά Κωνσταντίνα, Νικολοπούλου Άνσυ (Διευθύντρια) και Παλαιοκαστρίτου Αγγελική παρακολούθησαν τη διαδικτυακή ημερίδα τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με θέμα «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση - Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ», διάρκειας τεσσάρων ωρών.

Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τη διαδικτυακή ημερίδα eTwinning «Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP».

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τη διαδικτυακή ημερίδα eTwinning «Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων τής Ευρώπης».