Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου ολοκλήρωσε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Healthy School Life».

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου και η νηπιαγωγός κ. Κωνσταντίνα Πέτσικα παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών, με τίτλο «Ο ρόλος τού δασκάλου στην πρώιμη παρέμβαση τής κακομεταχείρισης τού παιδιού».

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τη διαδικτυακή επιμορφωτική ομιλία-συζήτηση με θέμα «Σχολική βία και εκφοβισμός: καινοτόμες μέθοδοι αντιμετώπισης - συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων».

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, οι Συντονίστριες των Ομάδων Δράσης για τον συλλογικό προγραμματισμό τού εκπαιδευτικού έργου τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Ντίνα Γκαραγκάνη, Ναταλία Ηλιάδη, καθώς και η Διευθύντρια κ. Άνσυ Νικολοπούλου, συμμετείχαν σε παιδαγωγική εξ αποστάσεως συνάντηση.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2022 οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου (Διευθύντρια) και Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Ενδοσχολική Συντονίστρια - Μέντορας για το σχολικό έτος 2022-2023, παρακολούθησαν εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τον νέο θεσμό τού Ενδοσχολικού Συντονιστή και τού Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα στις σχολικές μονάδες, όπως ορίζονται από το ΦΕΚ 4509/Β/25-08-2022.

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αντιμετώπιση σχολικής βίας - Καινοτόμες μη τιμωρητικές μέθοδοι».

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε επιτυχώς την ασύγχρονη επιμόρφωση που υλοποιήθηκε από το ΙΕΠ, μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας iepX, κατά την α΄, β΄και γ΄φάση επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο τής Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» τής Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

Οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Ναταλία Ηλιάδη, Ζαφείρα Ντούλη και Κωνσταντίνα Πέτσικα ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 9 μηνών, συνολικής διάρκειας 450 ωρών, με θέμα «Αυτισμός: Κατανόηση, Εκπαίδευση και Παρέμβαση», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε την εξ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων 2022-2023», η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε την εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση με θέμα «Εμπειρίες μάθησης για παιδιά και εκπαιδευτικούς στο σύγχρονο σχολείο».