Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου και οι νηπιαγωγοί κ. Μαρίνα Παπατζανάκη και Κωνσταντίνα Πέτσικα παρακολούθησαν τη διαδικτυακή επιμορφωτική/ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Ενδυναμώνοντας την Επικοινωνία Οικογένειας - Σχολείου».

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου και οι νηπιαγωγοί κ. Ναταλία Ηλιάδη και Μαρίνα Παπατζανάκη παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο μαζικό, ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) με θέμα «e-Twinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

Οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Ναταλία Ηλιάδη, Ζαφείρα Ντούλη και Μαρίνα Παπατζανάκη, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, παρακολούθησαν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας δύο ωρών, με τίτλο «Ο πολυδιάστατος ρόλος τής φωνής ως εργαλείου επικοινωνίας τού εκπαιδευτικού».

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Ναταλία Ηλιάδη παρακολούθησε την εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση «Γίνε ήρωας τού διαδικτύου», διάρκειας δύο ωρών.

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου και η νηπιαγωγός κ. Αγγελική Παλαιοκαστρίτου παρακολούθησαν τη διαδικτυακή ημερίδα πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Τα δικαιώματα τού παιδιού: Από τη δημιουργική δράση στη διάχυση».

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε το επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τα Σχολεία Προαγωγής τής Υγείας στην Ελλάδα, με τίτλο «Τα βήματα και οι μέθοδοι για ένα Σχολείο Προαγωγής τής Υγείας».

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου συμμετείχε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση για το μάθημα τής Σεξουαλικής Αγωγής στην εκπαίδευση».

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε την επιμορφωτική δράση-διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Αναδιαμόρφωση τού μαθησιακού περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο".

Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Μαρινάνσυ Αγγελάκη, Ντίνα Γκαραγκάνη, Ναταλία Ηλιάδη, Κωνσταντίνα Καλιαρντά, Αντιγόνη Κωνσταντακάτου, Αλεξάνδρα Λυκάρη, Έφη Μπογάτσα, Άνσυ Νικολοπούλου (Διευθύντρια), Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Γιώτα Παππά, Κωνσταντίνα Πέτσικα και Μαρίνα Παπατζανάκη παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας δύο ωρών, με τίτλο «Το σύνδρομο τής επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (burnout)» και ομιλήτρια την κ. Ξένια Παρασκευοπούλου, ψυχολόγο, MSc Σχολικής Ψυχολογίας, Προϊσταμένη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών των Αρσακείων Σχολείων.

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τον κύκλο επιμορφωτικών διαδικτυακών συναντήσεων με τίτλο «Ο ρόλος τού εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση τής ενδοοικογενειακής βίας».