Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άσπα Αθασιάδη, Ναταλία Ηλιάδη, Κωνσταντίνα Καλιαρντά, Άνσυ Νικολοπούλου (Διευθύντρια), Ζαφείρα Ντούλη, Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Μαρίνα Παπατζανάκη και Κωνσταντίνα Πέτσικα παρακολούθησαν την εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα «Σχέδια Δράσης: Διάρθρωση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση», την οποία διοργάνωσε η Σ.Ε.Ε. Π.Ε.60 κ. Βαρβάρα Πρεβεζάνου τού 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Από την 1η έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2021 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε το εξ αποστάσεως σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, διάρκειας 18 ωρών, και συμμετείχε με επιτυχία στις αξιολογήσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άσπα Αθασιάδη, Μαρινάνσυ Αγγελάκη, Ντίνα Γκαραγκάνη, Τατιάνα Ζωγράφου, Ναταλία Ηλιάδη, Κωνσταντίνα Καλιαρντά, Αντιγόνη Κωνσταντακάτου, Αλεξάνδρα Λυκάρη, Άνσυ Νικολοπούλου (Διευθύντρια), Ζαφείρα Ντούλη, Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Γιώτα Παππά, Κωνσταντίνα Πέτσικα ι καΜαρίνα Παπατζανάκη παρακολούθησαν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας δύο ωρών, με τίτλο «Παιδική Παραβατική Συμπεριφορά» και ομιλήτρια την κ. Ξένια Παρασκευοπούλου, ψυχολόγο, MSc Σχολικής Ψυχολογίας, Προϊσταμένη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών των Αρσακείων Σχολείων.

 

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τις εργασίες τού 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - e-Twinning».

Από τις 18 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2021 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου συμμετείχε στο πρόγραμμα«Συν-Δεσμοί» τής «Μέριμνας».

Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου και η νηπιαγωγός κ. Αγγελική Παλαιοκαστρίτου παρακολούθησαν δίωρο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Το Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση» και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Καλές Πρακτικές σχολείων γύρω από τους κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».

Τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άσπα Αθασιάδη, Μαρινάνσυ Αγγελάκη, Ναταλία Ηλιάδη, Κωνσταντίνα Καλιαρντά, Αντιγόνη Κωνσταντακάτου, Αλεξάνδρα Λυκάρη, Άνσυ Νικολοπούλου, Διευθύντρια, Ζαφείρα Ντούλη, Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Μαρίνα Παπατζανάκη, Γιώτα Παππά και Κωνσταντίνα Πέτσικα παρακολούθησαν την εξ αποστάσεως παιδαγωγική συνάντηση συνεργασίας, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός τού έργου τής σχολικής μονάδας», την οποία διοργάνωσε η ΣΕΕ ΠΕ60 κ. Βαρβάρα Πρεβεζάνου τού 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε δίωρη εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση με θέμα: «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Βασικές Αρχές για την Ενσωμάτωση και τη Συνέργεια».

Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου και η νηπιαγωγός κ. Αγγελική Παλαιοκαστρίτου παρακολούθησαν δίωρο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Το Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση» και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Καλές Πρακτικές σχολείων γύρω από τους κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου και οι νηπιαγωγοί κ. Κωνσταντίνα Καλιαρντά και Αντιγόνη Κωνσταντακάτου παρακολούθησαν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο, δύο ωρών, με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Δημιουργία, περιεχόμενο και παιδαγωγική αξιοποίηση των Φακέλων Επιτευγμάτων Μαθητή και Τμήματος» και ομιλήτρια την κ. Έλλη Ναούμ, επιμορφώτρια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά την πιλοτική εφαρμογή, και νηπιαγωγός σε πιλοτικό σχολείο.