Αρσάκεια Ιωαννίνων
Διαδικτυακή επιμόρφωση για την αντιμετώπιση τής ενδοσχολικής βίας

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρίκα Δουζίνα και η Σύμβουλος Σχολικής Ζωής κ. Χριστίνα Αλεβίζου παρακολούθησαν δίωρο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αντιμετώπιση τής ενδοσχολικής βίας».

"Ο Πολιτισμός στο Σχολείο"

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρίκα Δουζίνα παρουσίασε διαδικτυακή επιμορφωτική εισήγηση με θέμα «Ο Πολιτισμός στο Σχολείο» σε φοιτητές τού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τού Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», μετά από πρόσκληση τής καθηγήτριας Ιστορίας τής Τέχνης και Πολιτισμού τού Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Ευαγγελίας Γεωργιτσογιάννη.

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 οι καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν διά ζώσης σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Ψηφιακή τάξη στο e-arsakeio», με εισηγήτρια τη Διευθύντρια κ. Μαρίκα Δουζίνα.

Επιμορφωτική συνάντηση για τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 οι καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν διά ζώσης σε δίωρη επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης τής διδακτικής πράξης στο Λύκειο: προοπτικές και προβληματισμοί», με εισηγήτρια τη Διευθύντρια κ. Μαρίκα Δουζίνα.

Παρακολούθηση εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Mε πρόσκληση τής Συντακτικής Ομάδας τού οικονομικού περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ, η καθηγήτρια Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη παρακολούθησε εκδήλωση σχετικά με την παρουσίαση τού 7ου τεύχους τού περιοδικού.

Καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού, κατόπιν πρόσκλησης τής Διευθύντριας τού Σχολείου κ. Μαρίκας Δουζίνα, παρακολούθησαν διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Αξιολόγηση τού μαθητή ως παράμετρος τής εκπαιδευτικής διαδικασίας», με εισηγητή τον κ. Βασίλειο Καρναβά, εκπαιδευτικό-ερευνητή και πρώην Σύμβουλο τού Ι.Ε.Π. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 (ώρα 18.00-20.00).

Ο καθηγητής Πληροφορικής τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Παντελής Χρήστου πιστοποιήθηκε «Επιτυχώς» στο Β1 επίπεδο ΤΠΕκατόπιν εξετάσεων οι οποίες διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.

Επιμορφωτικό σεμινάριο "Διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο τού σχολείου"

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, και ώρα 15.00-16.00, καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν, δια ζώσης, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο τού σχολείου».

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, στις 9.00-10.30, οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν, διαδικτυακά, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «L’approche actionnelle dans l’enseignement du FLE: des savoirs aux savoir-faire».

"Χαμόγελο τού Παιδιού" - Σεμινάριο εκπαιδευτικών

Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 διοργανώθηκε από το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, σε συνεργασία με το Α΄ και το Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ενδοσχολική βία κι εκφοβισμός». Το σεμινάριο, διάρκειας δύο ωρών (17:00- 19:00), υλοποιήθηκε από την κ. Ι. Χαρδαλούπα, ψυχολόγο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο τού Παιδιού».