Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η διδασκαλία εκτενών αυτοτελών λογοτεχνικών κειμένων

Η φιλόλογος τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Γραμματικού Μαρία παρακολούθησε, στις 21-22 Οκτωβρίου 2022, επιμορφωτική διημερίδα με θέμα «Η διδασκαλία εκτενών αυτοτελών λογοτεχνικών κειμένων: διάλογος για τα νέα Π.Σ. Λογοτεχνίας».

Παίζοντας Ανάγνωση και Γραφή...

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μ. Δουζίνα συμμετείχε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό» με την εισήγηση «Παίζοντας ανάγνωση και γραφή - Παιγνιώδεις δραστηριότητες Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής».

Διαδικτυακή επιμόρφωση για την αντιμετώπιση τής ενδοσχολικής βίας

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρίκα Δουζίνα και η Σύμβουλος Σχολικής Ζωής κ. Χριστίνα Αλεβίζου παρακολούθησαν δίωρο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αντιμετώπιση τής ενδοσχολικής βίας».

"Ο Πολιτισμός στο Σχολείο"

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρίκα Δουζίνα παρουσίασε διαδικτυακή επιμορφωτική εισήγηση με θέμα «Ο Πολιτισμός στο Σχολείο» σε φοιτητές τού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τού Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», μετά από πρόσκληση τής καθηγήτριας Ιστορίας τής Τέχνης και Πολιτισμού τού Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Ευαγγελίας Γεωργιτσογιάννη.

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 οι καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν διά ζώσης σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Ψηφιακή τάξη στο e-arsakeio», με εισηγήτρια τη Διευθύντρια κ. Μαρίκα Δουζίνα.

Επιμορφωτική συνάντηση για τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 οι καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν διά ζώσης σε δίωρη επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης τής διδακτικής πράξης στο Λύκειο: προοπτικές και προβληματισμοί», με εισηγήτρια τη Διευθύντρια κ. Μαρίκα Δουζίνα.

Παρακολούθηση εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Mε πρόσκληση τής Συντακτικής Ομάδας τού οικονομικού περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ, η καθηγήτρια Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη παρακολούθησε εκδήλωση σχετικά με την παρουσίαση τού 7ου τεύχους τού περιοδικού.

Καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού, κατόπιν πρόσκλησης τής Διευθύντριας τού Σχολείου κ. Μαρίκας Δουζίνα, παρακολούθησαν διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Αξιολόγηση τού μαθητή ως παράμετρος τής εκπαιδευτικής διαδικασίας», με εισηγητή τον κ. Βασίλειο Καρναβά, εκπαιδευτικό-ερευνητή και πρώην Σύμβουλο τού Ι.Ε.Π. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 (ώρα 18.00-20.00).

Ο καθηγητής Πληροφορικής τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Παντελής Χρήστου πιστοποιήθηκε «Επιτυχώς» στο Β1 επίπεδο ΤΠΕκατόπιν εξετάσεων οι οποίες διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.

Επιμορφωτικό σεμινάριο "Διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο τού σχολείου"

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, και ώρα 15.00-16.00, καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν, δια ζώσης, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο τού σχολείου».