Αρσάκεια Πατρών
Ημέρα Φυσικών Επιστημών

Μια μοναδική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών με τη συμμετοχή τους στην Ημέρα Φυσικών Επιστημών, που πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, και διοργανώθηκε από την Εποπτεία και τον Συντονισμό Φυσικών Μαθημάτων των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Εrasmus+ GAMEWORK

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων τού προγράμματος erasmus+ GAMEWORK: "A Gamified Environment for Organising and doing Homework" κατά την οποία έγινε μια παρουσίαση τής πρώτης έκδοσης τής εφαρμογής "Alpha Version", η οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά, σε επιλεγμένους μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, στο μάθημα των Αγγλικών.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS RAISE

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση τού ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus+ RAISE: “Raising environmental knowledge & awareness through an innovative virtual environment” με τη συμμετοχή δύο πανεπιστημίων, τού εργαστηρίου “Software Quality and Human-Computer Interaction”, τού Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) τού Πανεπιστημίου Πατρών και τού MAIEUTICA COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL (ISMAI, Πορτογαλία).

Erasmus+Positive: “Prevention Of Stress by exploITing an Innovative Virtual Environment”

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά συνάντηση των εταίρων τού προγράμματος Erasmus+ POSITIVE,  “Prevention Of Stress by exploITing an Innovative Virtual Environment”.

Positive: “Prevention Of Stress by exploITing an Innovative Virtual Environment”

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων τού προγράμματος Erasmus+ POSITIVE, “Prevention Of Stress by exploITing an Innovative Virtual Environment”.

Αναβίωση τού εθίμου τής κατασκευής και τού πετάγματος τού χαρταετού

Με μια ξεχωριστή βιωματική δραστηριότητα είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν οι μαθητές τής Α΄ και Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

"Ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός των σημερινών μαθητών και αυριανών πολιτών" 

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών παρακολούθησαν διαδικτυακή διάλεξη από την κ. Μαρία Πανίτσα αναπληρώτρια καθηγήτρια τού Τμήματος Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών.

«Εὖ ἀγωνίζεσθαι» για τις αθλητικές σχολικές ομάδες

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, με ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και με αρχές την ευγενή άμιλλα και το σεβασμό σε αντιπάλους και συμπαίκτες, συμμετείχαν και την εφετινή χρονιά στους τοπικούς διασχολικούς αγώνες που διοργάνωσε το Γραφείο Φυσικής Αγωγής τής Αχαΐας. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο τού 2023.

Καταγραφή τού μεγάλου σεισμού τής Τουρκίας

Ο σεισμογράφος, που είναι εγκατεστημένος στο θεματικό πάρκο των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κατέγραψε τον μεγάλου μεγέθους σεισμό που έγινε στην Τουρκία, στις 6 Φεβρουαρίου 2023.

Ξενάγηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη τού Harvard!

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 οι μαθητές τού τμήματος Β΄2 τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Φιλοσοφίας, συμμετείχαν, εξ αποστάσεως, στο πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης - Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών», το οποίο προσφέρει στα σχολεία το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος τού Πανεπιστημίου Harvard.