Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε, από τις 24 Μαρτίου μέχρι και τις 7 Απριλίου 2014, στο διαδικτυακό σεμινάριο «Quality Label Criteria: how to achieve them», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τού eTwinning, τής ελεύθερης και ασφαλούς πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς, που τους παρέχει τη δυνατότητα να συνδεθούν, να αναπτύξουν συνεργατικά έργα και να μοιραστούν ιδέες με συναδέλφους τους στην Ευρώπη.
Οι Ετικέτες Ποιότητας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει άριστα eTwinning έργα.
Σε αυτή την εκπαιδευτική διαδραστική ενότητα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να εξερευνήσουν, να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες και να κατανοήσουν πώς μπορούν να σχεδιάσουν και να διεξαξάγουν ένα έργο, προκειμένου να επιτευχθούν τα 6 κριτήρια για την απόκτηση Ετικέτας Ποιότητας: Παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα, Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη, Συνεργασία, Χρήση τής Τεχνολογίας, Βιωσιμότητα και μεταβιβασιμότητα και τέλος Αποτελέσματα και οφέλη. Εξετάσθηκαν επίσης οι σύνδεσμοι μεταξύ Ετικετών Ποιότητας και Ευρωπαϊκών Βραβείων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού, από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 8 Μαρτίου 2014, συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο «eTwinning and Social Media» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τού eTwinning, τής ελεύθερης και ασφαλούς πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς, που τους παρέχει τη δυνατότητα να συνδεθούν, να αναπτύξουν συνεργατικά έργα και να μοιραστούν ιδέες με συναδέλφους τους στην Ευρώπη.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε από τις 7 Νοεμβρίου 2013 μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου 2013 σε δύο διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) με τα εξής θέματα:

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε στο Ινστιτούτο Geothe Αθηνών το σεμινάριο "Aufbau sprachlicher Kompetenzen im Deutschunterricht, auch mit Blick auf die neue B1 – Prüfung" («Αναπτύσσοντας τις γλωσσικές ικανότητες και με το βλέμμα στη νέα εξέταση Β1»), από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 18.00.

Οι καθηγητές τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Ευ. Αργυράκης, Μ. Δουζίνα και Στ. Νάκη και η καθηγήτρια τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Ξ. Παναγιωτοπούλου συμμετείχαν με εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Συμβούλων με θέμα «Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες διδακτικές πρακτικές», που διεξήχθη στην Κόρινθο, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2013.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το διαδραστικό σεμινάριο που οργάνωσε το Ινστιτούτο Goethe: «Δεν ήξερα ότι μπορώ να γράφω τόσο καλά! Ich wusste gar nicht, dass ich so gut schreiben kann!», προαγωγή της γραπτής έκφρασης με τη βοήθεια της μεθόδου «Generatives Schreiben / Δημιουργική γραφή» με εισηγήτρια την κ. Barbara Ziebell, επιμορφώτρια τού Ινστιτούτου Goethe. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013, από τις 9.30 μέχρι τις 17.30, στο Πολιτιστικό κέντρο Φιλαδέλφεια στο Μαρούσι.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα τής 1ης Διδακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας: Χρήση πακέτων Πληροφορικής με κωδικό 1.7 και τίτλο «Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Wordpress» τού Δ΄ τριμήνου, Α΄ κύκλου τού Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πληροφορική (Ε-Learning Πληροφορικής) τού τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς και έλαβε τον βαθμό 100/100 (άριστα). Το μάθημα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27 Μαρτίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2013.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία σεμινάριο υποτιτλισμού, που διεξήχθη σε 9 τρίωρα, από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου 2013, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών «meta/φραση» στην Αθήνα.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αρετή Κεφαλά και Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησαν, στο Ινστιτούτο Goethe, την επιμορφωτική εκδήλωση για καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Ήταν μια φορά και ένα καιρό – Τα παραμύθια στο μάθημα των Γερμανικών», την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013, από τις 10.00 μέχρι και τις 16.00.

Ο καθηγητής Τεχνολογίας τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Κωνσταντίνος Καλλής, υπεύθυνος του περιβαλλοντικού προγράμματος τού Σχολείου, έλαβε μέρος στο σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα «Πρακτικές που αναδείχθηκαν μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης».