Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό μάθημα «Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων στα etwinning έργα», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) τής δράσης τού etwinning, στο πλαίσιο τής διάδοσης και τής υποστήριξης τής δράσης στην Ελλάδα.

Οι καθηγήτριες Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Β. Κοντού και Ε. Λιάκου συμμετείχαν στο 11e Grand Séminaire Annuel de Rentrée 2014 που διεξήχθη από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου 2014 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το workshop «Aussprachetraining im DaF-Unterricht: Εξάσκηση τής προφοράς στο μάθημα των Γερμανικών», μια επιμορφωτική εκδήλωση για καθηγητές τής γερμανικής γλώσσας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με εισηγήτρια την Dr. Martina Liedke-Göbel τού Institut für Deutsch als Fremdsprache από το Ludwig Maximilians Universität München, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014, στο φουαγιέ τού Ινστιτούτου Goethe.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στα επιμορφωτικά εργαστήρια «Σχεδιασμός Διαθεματικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων» και «Αξιοποίηση η-φακέλου στα projects» διάρκειας 6 ωρών, που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης των Εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή και πραγματοποιήθηκαν, την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων.

H καθηγήτρια τού Γερμανικού τμήματος των Αρσακείων Γυμνασίων Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το 6ο συνέδριο για τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα με θέμα «Kleine Lerner, große Lehrer, wirksamer Unterricht».

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Σερβετά παρακολούθησε σεμινάριο διδακτικής των Γαλλικών διάρκειας 50 ωρών, που διοργάνωσε το Κέντρο Επιμόρφωσης Azurlingua, στη Νίκαια τής Γαλλίας, από τις 12 έως τις 27 Ιουλίου 2014, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Madeleine Rolle-Boumlic.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο (MOOC) «Design Studio for ICT - based Learning Activities» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τού Lifelong Learning Programme of the European Commission, στα Αγγλικά. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 5 εβδομάδων, από τις 19 Μαΐου μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2014.

Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Ψυχικού κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, Όλγα Δασκαλοπούλου, Έρη Λιάκου και Μαίρη Σερβετά παρακολούθησαν τις εργασίες τής ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Ελλάδος το Σάββατο 28 Ιουνίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ο καθηγητής Φυσικής τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Θεοδ. Μεταλληνός παρακολούθησε, στις 7 και 14 Μαΐου 2014, το σεμινάριο: «Κατασκευή προσομοιώσεων Φυσικής με χρήση τού λογισμικού Easy Java Simulations», στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας, Ανδρέα Μεταξά 7, Φιλοθέη.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο «Mobile apps for education», με υπεύθυνους οργανωτές τους Miguela Fernandes και Marco Neves. Το σεμινάριο διεξήχθη στα Αγγλικά από τις 9 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2014 και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τού eTwinning, τής ελεύθερης και ασφαλούς πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς, που τους παρέχει τη δυνατότητα να συνδεθούν, να αναπτύξουν συνεργατικά έργα και να μοιραστούν ιδέες με συναδέλφους τους στην Ευρώπη.