Αρσάκεια Ιωαννίνων
Για όγδοη συνεχή χρονιά στο Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού υλοποιείται το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «Τράπεζες σε δράση» (“Βanks in action”), με υπεύθυνη την κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη, καθηγήτρια Πολιτικών και Νομικών Επιστημών.

Σκοπός τού προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρηματοοικονομική γνώση, να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και να τους μυήσει στις αρχές τής τραπεζικής πρακτικής εισάγοντάς τους στο πνεύμα και στις νέες συνθήκες τής παγκόσμιας οικονομίας.   
Οι μαθητές τού Σχολείου κατά το παρελθόν έχουν λάβει 3 πανευρωπαϊκές διακρίσεις και 2 συγχαρητήριες επιστολές από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο για τη συνεισφορά τους στον τραπεζικό χώρο. 
Το πρόγραμμα «Τράπεζες σε δράση» (“Banks in action”) διοργανώνεται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) - παράρτημα τού Παγκόσμιου Οργανισμού Junior Achievement (J.A.) (http://senja.gr/) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.