Η ψηφιακή πλατφόρμα (e-arsakeio) του Αγγλικού τμήματος παρέχει χρήσιμο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, που συνεχώς εμπλουτίζεται και συμβάλλει σε μια πιο ποιοτική και ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία.

Το υλικό προσφέρεται για μελέτη, εξάσκηση και εμπέδωση της διδαγμένης ύλης, ενημέρωση με ελκυστικό τρόπο σε θέματα πολιτισμού και καθημερινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική, καθώς και πρόσθετες δραστηριότητες για το σχολείο ή το σπίτι.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα οι μαθητές μας μπορούν να βρουν:


  • Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό που διατίθεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  • Online Επαναληπτικές / Διαδραστικές Ασκήσεις στη Γραμματική σε ενότητες που διδάσκονται
  • Online Διαδραστικές Ασκήσεις Κατανόησης
  • Online Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
  • Θεωρία και ασκήσεις σε pdf που τους βοηθούν να εμπεδώσουν τα γραμματικά φαινόμενα που διδάσκονται
  • Τρόποι Προσέγγισης – Οδηγίες και ασκήσεις σε pdf που προάγουν τον γραπτό λόγο
  • Αφιερώματα σε γιορτές (π.χ. Halloween, Χριστούγεννα και Πάσχα) που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε PPT , εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια, e-books και κατασκευές


    Η παραγωγή του ψηφιακού υλικού είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών του Αγγλικού τμήματος. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ποικιλία της τυπολογίας των ασκήσεων, στην ελκυστική παρουσίαση του υλικού με χρήση εικόνων, σχεδιαγραμμάτων και παρουσιάσεων (PowerPoint), καθώς και στην προσεκτική επιλογή της θεματολογίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων.