Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε διαδικτυακή ημερίδα διάρκειας 4 ωρών, την οποία διοργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω τού Κέντρου Αριστείας «Πολυγλωσσία και  Γλωσσική Πολιτική», μαζί και με άλλα ευρωπαϊκά ΑΕΙ, οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να τιμήσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, η οποία καθιερώθηκε πριν από 20 ολόκληρα χρόνια με πρωτοβουλία τού Συμβουλίου τής Ευρώπης.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων ΣχολείωνΕκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε Ενήλικους Εκπαιδευομένους» τού ΚΕΔΙΒΙΜ τού Πανεπιστημίου Κρήτης, συνολικής διάρκειας 110 ωρών (10 Απριλίου 2021 - 8 Μαρτίου 2021), το οποίο υλοποιήθηκε με τη μέθοδο τής σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας (12 ώρες και 98 ώρες, αντίστοιχα) και περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες:

Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων συμμετείχαν σε διαδικτυακές παρουσιάσεις των νέων βιβλίων των ακόλουθων εκδοτικών οίκων: Kosvoyannis, Katranidou-Raptakis, Trait d’union και Hachette.

Ετήσιο Σεμινάριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Δέσποινα Χατζηιωάννου παρακολούθησε τις εργασίες τού 16ου Ετήσιου Σεμιναρίου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, με θέμα “Enseigner le FLE dans l’ école de la confiance, de la collaboration et de la créativité” ("Διδάσκοντας τη Γαλλική ως ξένη γλώσσα στο σχολείο τής εμπιστοσύνης, τής συνεργασίας και τής δημιουργικότητας), το οποίο διήρκεσε συνολικά 28 ώρες, από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων συμμετείχαν σε διαδικτυακές παρουσιάσεις των νέων βιβλίων των ακόλουθων εκδοτικών οίκων: Kosvoyannis, Katranidou-Raptakis, Trait d’union, Clé International και Hachette.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Συμβουλευτική Γονέων» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με τη συγγραφή και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για τη διεύρυνση των γνώσεων των γονέων σχετικά με την αναγνώριση των θετικών στοιχείων των παιδιών τους και την ενθάρρυνσή τους, την ερμηνεία τής συμπεριφοράς τους με στόχο να ανακαλύψουν τα ίδια τα παιδιά τους και τον εαυτό τους, καθώς και την τροποποίηση τής στάσης τους απέναντί τους, έτσι ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τις ανάγκες και το άγχος τους, τη σωστή επικοινωνία και συνεργασία με τα παιδιά τους για την επίλυση των συγκρούσεων που προκαλούνται μεταξύ τους και, τέλος, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των δικών τους συναισθημάτων, καθώς και των παιδιών τους.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων», συνολικής διάρκειας τριανταέξι (36) ωρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαπροσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Στελέχη τής Εκπαίδευσης» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με τη συγγραφή και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την προώθηση τής ποιοτικής συνεργασίας μεταξύ στελεχών τής εκπαίδευσης μέσα από κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο, με τις τεχνικές τής ενεργητικής ακρόασης, σε κλίμα ανεκτικότητας, σεβασμού και εμπιστοσύνης, καθώς και μέσα από την κατανόηση και την αποδοχή διαφορετικών απόψεων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας τους.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. ΕυφροσύνηΓεώργα παρουσίασε σχέδιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα παιδικού τραύματος, καθώς και εργασία για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη τής ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα«Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). 

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο ρόλος των γονέων απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με την εκπόνηση και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την επίτευξη τής εκπαιδευτικής συμπερίληψης στον χώρο τού σχολείου.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρουσίασε σχέδιο εργασίας σχετικά με την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των φαινομένων τού σχολικού εκφοβισμού και τής βίας στον χώρο τού σχολείου στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψυχολογικές παρεμβάσεις στον χώρο τού σχολείου» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). Κατά την παρουσίαση τού σχεδίου εργασίας, το οποίο η καθηγήτρια εκπόνησε κατά το διάστημα από 21 Δεκεμβρίου 2020 έως 17 Ιανουαρίου 2021, ανέλυσε τον οδηγό σχεδιασμού τού προγράμματος, τη θεματολογία του και την εφαρμογή του.