Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαπροσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Στελέχη τής Εκπαίδευσης» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με τη συγγραφή και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την προώθηση τής ποιοτικής συνεργασίας μεταξύ στελεχών τής εκπαίδευσης μέσα από κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο, με τις τεχνικές τής ενεργητικής ακρόασης, σε κλίμα ανεκτικότητας, σεβασμού και εμπιστοσύνης, καθώς και μέσα από την κατανόηση και την αποδοχή διαφορετικών απόψεων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας τους.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. ΕυφροσύνηΓεώργα παρουσίασε σχέδιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα παιδικού τραύματος, καθώς και εργασία για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη τής ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα«Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). 

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο ρόλος των γονέων απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με την εκπόνηση και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την επίτευξη τής εκπαιδευτικής συμπερίληψης στον χώρο τού σχολείου.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρουσίασε σχέδιο εργασίας σχετικά με την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των φαινομένων τού σχολικού εκφοβισμού και τής βίας στον χώρο τού σχολείου στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψυχολογικές παρεμβάσεις στον χώρο τού σχολείου» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). Κατά την παρουσίαση τού σχεδίου εργασίας, το οποίο η καθηγήτρια εκπόνησε κατά το διάστημα από 21 Δεκεμβρίου 2020 έως 17 Ιανουαρίου 2021, ανέλυσε τον οδηγό σχεδιασμού τού προγράμματος, τη θεματολογία του και την εφαρμογή του.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση τής Εκπαίδευσης» τού Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και το ολοκλήρωσε επιτυχώς με επίδοση 95/100.

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, και τέως Συντονίστρια Γαλλικών, κ. Χρύσα Παπουτσάκη συμμετείχε στον Κύκλο Διαδικτυακών Σεμιναρίων για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αντικείμενο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εποχή τού κορωνοϊού», που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2020, από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Καινοτόμα Προγράμματα Αγωγής Υγείας» τής Επιστημονικής Ένωσης για την προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με την εκπόνηση και την παρουσίαση ενός πρωτοποριακού προγράμματος αειφορίας και περιβαλλοντικής παιδείας, το οποίο είχε ως θέμα "Το πράσινο σχολείο στην πόλη μας!" 

Η καθηγήτρια τής Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία τής εκπαίδευσης από απόσταση», το οποίο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τού Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου.
Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 15 ώρες.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα συμμετείχε στο ετήσιο πρόγραμμα «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση» τού Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επινορφωτικό σεμινάριο για το ποιητικό χιούμορ

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεωργακοπούλου Αγγελική παρακολούθησε, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, επιμορφωτικό σεμινάριο στο οποίο εισηγητής ήταν ο Eric Cénat, σκηνοθέτης, ηθοποιός, εξειδικευμένος στην απαγγελία κειμένων και διευθυντής τής θεατρικής ομάδας "Théâtre de l’imprévu" (Ορλεάνη).

Διεθνής Ημέρα Καθηγητών Γαλλικής
Στο πλαίσιο τής Διεθνούς Ημέρας Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας,  η καθηγήτρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Δώρα Ζιαμπίρη συμμετείχε στην εκδήλωση «Φεστιβάλ καινοτομίας και δημιουργικότητας των καθηγητών Γαλλικής», η οποία διοργανώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019, στο Αρχοντικό Μίσιου.