ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ModUNΕίναι μια προσομοίωση των πραγματικών συνεδριάσεων του Ο.Η.Ε., όπου οι μαθητές μετατρέπονται σε διπλωμάτες εκπροσωπώντας μια χώρα που ΔΕΝ είναι η δική τους και πρέπει να επιλύσουν διεθνή προβλήματα μέσω τού διαλέγεσθαι (debate) διαπραγμάτευσης(negotiation), αντιπαράθεσης (juxtaposition) και συμβιβασμού (compromising). H επίσημη γλώσσα του τριήμερου συνεδρίου είναι τα Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια τής προετιοιμασίας τους, οι μαθητές επισκέπτονται την πρεσβεία τής χώρας που εκπροσωπούν και συνομιλούν με τον πρέσβη για την πολιτική που θα ακολουθήσουν, η οποία αποτυπώνεται σε γραπτό κείμενο (resolution) που συζητιέται και κατατίθεται στο συνέδριο.
Ιστότοπος: www.hmuno.org


e-twinning

logo etwenning_portalΗ δράση
eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες σε μαθητές και καθηγητές, προκειμένου να διευκολύνουν τα σχολεία να διαμορφώσουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε οποιοδήποτε μάθημα.
Ξεκινώντας το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το eTwinning έχει ενσωματωθεί σταθερά στο Πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης από το 2007.
Στη Διαδικτυακή Πύλη του eTwinning, που διατίθεται σε είκοσι τρεις γλώσσες, συμμετέχουν περίπου 50.000 μεμονωμένα μέλη και περισσότερα από 4.000 έργα μεταξύ δύο ή περισσότερων σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, επιλέγονται έργα που προωθούν την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, συνηθειών, απόψεων μεταξύ μαθητών από διαφορετικές  χώρες διευρύνοντας έτσι τους πολιτιστικούς και γλωσσικούς ορίζοντες των μαθητών.
Οι μαθητές των Δημοτικών συμμετέχουν κι αυτοί στo πρόγραμμα eTwinning με μεγάλο ενθουσιασμό.

Ιστότοπος: www.etwinning.net


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ

eypΤο ΕΚΝ είναι μια πανευρωπαϊκή οργάνωση με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε ποικίλα θέματα μεταξύ των νέων της Ευρώπης. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα οργανισμών για την ευρωπαϊκή νεολαία. Οι στόχοι του είναι:


·         Ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα ευρωπαϊκού και εθνικού χαρακτήρα

·         Προώθηση διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω του πλουραλισμού απόψεων

·         Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων του κάθε νέου

Αποτελεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας χωρίς κομματικά κριτήρια.

Ιστότοπος: www.eypgreece.org

 

UNESCO

logo UnescoΚάθε χρόνο διοργανώνεται το μαθητικό συμπόσιο της και οι μαθητές των σχολείων μας παίρνουν μέρος σε αυτό . Σκοπός του συμποσίου είναι η έκθεση των μαθητών στα παγκόσμια προβλήματα και η ανάπτυξη της διαλεκτικής τους επί συγκεκριμένου θέματος για την εξεύρεση λύσης.
Ιστότοπος: www.unesco.org


 

EUROPEAN LANGUAGE LABEL OF LABELS- THESSALONIKI

eupa
Είναι ένα πρόγραμμα-μοχλός προώθησης τής πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Η δράση European Language Label (Σήμα Eυρωπαϊκών Γλωσσών) τού προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση» στοχεύει στην αναβάθμιση των προδιαγραφών για τη διδασκαλία των γλωσσών στην Ευρώπη. Υποστηρίζει εφαρμοσμένες προτάσεις μεθοδολογίας, επιβραβεύει νέες και εναλλακτικές τεχνικές εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών, διαδίδει την ύπαρξή τους και προωθεί τις καλές πρακτικές. Κάθε χρόνο, το Σήμα Eυρωπαϊκών Γλωσσών απονέμεται στις πιο καινοτόμες δράσεις εκμάθησης και διδασκαλίας ξένων γλωσσών που συμμετέχουν στη διαδικασία, την οποία χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω κριτικών επιτροπών σε κάθε κράτος-μέλος. 
Ιστότοπος: www.llp.eupa.org.mt/content.php?id=44

*******************************************************************************

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


·         Διεύρυνση των γλωσσικών και πολιτιστικών οριζόντων των μαθητών.

·         Επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων χώρων.

·         Επαφή με διαφορετικές νοοτροπίες και συνήθειες μέσω γνωριμίας με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες.

Οι αυξημένες απαιτήσεις για γλωσσική κατάρτιση καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μεταμόρφωσης και προσαρμογής της παιδευτικής διαδικασίας στις καινούργιες συνθήκες και αυτό αποτελεί τον κορμό του προγραμματισμού του Αγγλικού Τμήματος.