ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ FORENSICS

Τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Αθηνών είναι μέλη του Panhellenic Forensics Association από το σχολικό έτος 2013 – 2014. Ο σύνδεσμος αποτελείται από 20 ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται στην προώθηση της ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκτός από το Debate οι μαθητές μπορούν να διαγωνιστούν σε ακόμα 7 ρητορικά αγωνίσματα στα οποία μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά και να καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ModUNΕίναι μια προσομοίωση των πραγματικών συνεδριάσεων του Ο.Η.Ε., όπου οι μαθητές μετατρέπονται σε διπλωμάτες εκπροσωπώντας μια χώρα που ΔΕΝ είναι η δική τους και πρέπει να επιλύσουν διεθνή προβλήματα μέσω τού διαλέγεσθαι (debate) διαπραγμάτευσης(negotiation), αντιπαράθεσης (juxtaposition) και συμβιβασμού (compromising). H επίσημη γλώσσα του τριήμερου συνεδρίου είναι τα Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια τής προετιοιμασίας τους, οι μαθητές επισκέπτονται την πρεσβεία τής χώρας που εκπροσωπούν και συνομιλούν με τον πρέσβη για την πολιτική που θα ακολουθήσουν, η οποία αποτυπώνεται σε γραπτό κείμενο (resolution) που συζητιέται και κατατίθεται στο συνέδριο.
Ιστότοπος: www.hmuno.orge-twinning

logo etwenning_portal
To e-Twinning είναι η Κοινότητα των Σχολείων τής Ευρώπης.

Το e-Twinning είναι μία Eυρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας σχολεία από διαφορετικές χώρες τής Ευρώπης, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση e-Twinning δίνει στα σχολεία και στους μαθητές τους την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν σχέδια, να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος τής πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη και όλα αυτά μέσα από μία ασφαλή εκπαιδευτική πλατφόρμα. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η δράση e-Twinning ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο τού 2005 ως δράση τού προγράμματος eLearning τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius. Από το 2014 η Ευρωπαϊκή δράση e-Twinning ενισχύεται ως μέρος τού προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων Ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο τής σχολικής εκπαίδευσης.
Μέσω τού e-Twinning, περισσότεροι από 230.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 110.000 σχολικά ιδρύματα από 32 ευρωπαϊκές χώρες. Tο πρόγραμμα e-Twinning εξελίχθηκε από ένα εργαλείο εξεύρεσης εταίρων για τους εκπαιδευτικούς σε μία πλούσια, πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης.
Το e-Twinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης (ΚΥΣ) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, και ένα δίκτυο από 38 Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης (ΕΥΣ), όπως είναι η Ελληνική Υπηρεσία e-Twinning που λειτουργεί από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Ιστότοπος: www.etwinning.net


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ

eypΤο ΕΚΝ είναι μια πανευρωπαϊκή οργάνωση με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε ποικίλα θέματα μεταξύ των νέων της Ευρώπης. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα οργανισμών για την ευρωπαϊκή νεολαία. Οι στόχοι του είναι:


·         Ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα ευρωπαϊκού και εθνικού χαρακτήρα

·         Προώθηση διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω του πλουραλισμού απόψεων

·         Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων του κάθε νέου

Αποτελεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας χωρίς κομματικά κριτήρια.

Ιστότοπος: www.eypgreece.orgUNESCO

logo UnescoΚάθε χρόνο διοργανώνεται το μαθητικό συμπόσιο της και οι μαθητές των σχολείων μας παίρνουν μέρος σε αυτό . Σκοπός του συμποσίου είναι η έκθεση των μαθητών στα παγκόσμια προβλήματα και η ανάπτυξη της διαλεκτικής τους επί συγκεκριμένου θέματος για την εξεύρεση λύσης.
Ιστότοπος: www.unesco.org
EUROPEAN LANGUAGE LABEL OF LABELS- THESSALONIKI

eupa
Είναι ένα πρόγραμμα-μοχλός προώθησης τής πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Η δράση European Language Label (Σήμα Eυρωπαϊκών Γλωσσών) τού προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση» στοχεύει στην αναβάθμιση των προδιαγραφών για τη διδασκαλία των γλωσσών στην Ευρώπη. Υποστηρίζει εφαρμοσμένες προτάσεις μεθοδολογίας, επιβραβεύει νέες και εναλλακτικές τεχνικές εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών, διαδίδει την ύπαρξή τους και προωθεί τις καλές πρακτικές. Κάθε χρόνο, το Σήμα Eυρωπαϊκών Γλωσσών απονέμεται στις πιο καινοτόμες δράσεις εκμάθησης και διδασκαλίας ξένων γλωσσών που συμμετέχουν στη διαδικασία, την οποία χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω κριτικών επιτροπών σε κάθε κράτος-μέλος. 
Ιστότοπος: www.llp.eupa.org.mt/content.php?id=44

*******************************************************************************

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


·         Διεύρυνση των γλωσσικών και πολιτιστικών οριζόντων των μαθητών.

·         Επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων χωρών.

·         Επαφή με διαφορετικές νοοτροπίες και συνήθειες μέσω γνωριμίας με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες.