Η ψηφιακή πλατφόρμα του γερμανικού τμήματος παρέχει χρήσιμο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, που συνεχώς εμπλουτίζεται και συμβάλλει σε μια πιο ποιοτική και ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία. Το υλικό αυτό προσφέρεται για μελέτη, εξάσκηση και εμπέδωση της διδαγμένης ύλης, ενημέρωση με ελκυστικό τρόπο σε θέματα πολιτισμού και καθημερινότητας στη Γερμανία καθώς και πρόσθετες δραστηριότητες για το σχολείο ή το σπίτι.


Περιεχόμενα
 (ενδεικτικά):

· Online Λεξικά
· Online Διδακτικά Βιβλία
· Χρήσιμοι Σύνδεσμοι (π.χ. ημερομηνίες εξετάσεων γλωσσομάθειας Goethe-Institut)
· Online Επαναληπτικές Ασκήσεις ανά κεφάλαιο διδασκόμενου βιβλίου
· Online Διαδραστικές Ασκήσεις ανά κεφάλαιο διδασκόμενου βιβλίου
· Online Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
· Ασκήσεις Γραμματικής σε μορφή PDF
· Online Διαδραστικές Ασκήσεις Γραμματικής
· Επίκαιρα Κείμενα & Ασκήσεις Κατανόησης
· Ασκήσεις Οπτικοακουστικής Κατανόησης
· Γεωγραφία, Πολιτισμός: Παρουσιάσεις (π.χ. κρατιδίων Γερμανίας) & Ασκήσεις

Η παραγωγή του ψηφιακού υλικού είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των εκπαιδευτικών του γερμανικού τμήματος. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ποικιλία της τυπολογίας των ασκήσεων, στην ελκυστική παρουσίαση του υλικού με χρήση εικόνων, σχεδιαγραμμάτων και παρουσιάσεων (PowerPoint), καθώς και στην προσεκτική επιλογή της θεματολογίας, ούτως ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων.