Τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία από το σχολικό έτος 2011- 2012 ανήκουν στην κατηγορία PLATINUM ADDVANTAGE τού Βρετανικού Συμβουλίου, λόγω υψηλών επιδόσεων των μαθητών στις εξετάσεις των διπλωμάτων τού Cambridge επί σειρά ετών.
Ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα:
1) διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων στους χώρους των Σχολείων ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τις ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων λόγω COVID-19
2) προφορικής εξέτασης των μαθητών από καθηγητές τού Βρετανικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια μίας σχολικής ημέρας χωρίς να μετακινηθούν οι μαθητές, εφόσον ο αριθμός τους είναι επαρκής
3) μειωμένων εξετάστρων κατά 7%
4) διεξαγωγής γραπτής και προφορικής προσομοιωτικής εξέτασης (mock exams) από εξειδικευμένους καθηγητές τού Cambridge (μέσω Skype)
5) πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τού πανεπιστημίου Cambridge για ακόμα πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία
6) διεξαγωγής ειδικών εργαστηρίων προετοιμασίας από εκπαιδευτικούς συμβούλους τού Βρετανικού Συμβουλίου (webinars: Top Tips).

Τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία συνεργάζονται με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και διεξάγουν τις εξετάσεις των διπλωμάτων ECCE (level B2) και ECPE (level C2) τού Πανεπιστημίου τού Michigan.
Ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα:
1) διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων στους χώρους των Σχολείων ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τις ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων λόγω COVID-19
2) προφορικής εξέτασης των μαθητών από καθηγητές τής Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κατά τη διάρκεια μίας σχολικής ημέρας χωρίς να μετακινηθούν οι μαθητές, εφόσον ο αριθμός τους είναι επαρκής
3) διεξαγωγής ειδικών εργαστηρίων προετοιμασίας από εκπαιδευτικούς συμβούλους τής Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (webinars μέσω Skype).

Αγαπητοί μας μαθητές, αγαπητοί γονείς,
Το Αγγλικό Τμήμα των Αρσακείων Σχολείων καλωσορίζει τους μαθητές και εύχεται χαρούμενη και δημιουργική σχολική χρονιά.

Για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις μέσω σχολείου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 10-11.30 για τους υποψηφίους FCE και 11.30-13.00 για τους υποψηφίους CAE & CPE σε θέματα προτεινόμενα από το Cambridge αλλά και θέματα επικαιρότητας.

Ενημερωθείτε για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για τα διπλώματα Michigan & Cambridge πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ & ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ MICHIGAN

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ CAMBRIDGEΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ CAMBRIDGE

Το British Council για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των συνεργατών και των υποψηφίων, παρατείνει την περίοδο εγγραφών για τις εξετάσεις Μαΐου 2020 B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools and Young Learners (YLE): Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, έως και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, 2020.

Έκτακτη παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ECCE/ECPE Μαΐου 2020 έως τις 03/04. Θα ακολουθήσει ενηέρωση για τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες των εξετάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εστάλη από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας, το 4ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών που είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις 4-5 Απριλίου 2020 αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας, λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε πανελλαδικά με το ξέσπασμα του κορωνοϊού (COVID-19). Το Αμερικανικό Κολλέγιο δεν γνωρίζει αν θα ορισθεί μια νέα ημερομηνία για το συνέδριο. Διαβεβαιώνει, όμως, ότι σε περίπτωση ακύρωσης του συνεδρίου, το ποσό που κατέθεσαν τα σχολεία και οι συμμετέχοντες θα επιστραφεί πλήρως. Σας επισυνάπτουμε το μήνυμα όπως ακριβώς εστάλη από το Αμερικανικό Κολλέγιο.