Σας γνωρίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φοιτήσουν στα Γυμνάσια των Σχολείων μας κατά το σχολικό έτος 2021-22 θα γράψουν τον Σεπτέμβριο ένα κατατακτήριο διαγώνισμα (placement test) διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να καταταχθούν σε τμήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στο γνωστικό τους επίπεδο. Οι μαθητές και μαθήτριες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημερομηνία διεξαγωγής του από τον Συντονισμό τού Αγγλικού τμήματος.

Ενημερώνουμε τους κ. κ. Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών / τριών που είναι υποψήφιοι για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας ECCE και ECPE τού Πανεπιστημίου τού Michigan (Δεκέμβριος 2020) ότι λόγω των μέτρων προστασίας τής Υγείας που σχετίζονται με το Covid -19 και τής νομοθεσίας σε ισχύ, οι εξετάσεις που είχαν οριστεί για τις 20 – 21 Μαρτίου 2021, μεταφέρονται στις 8 – 9 Μαΐου 2021. Οι εγγραφές των υποψηφίων θα μεταφερθούν αυτόματα χωρίς κάποια επιπλέον ενέργεια από εσάς. Oι εξετάσεις ECCE και ECPE 8 – 9 Μαΐου 2021 θα διεξαχθούν στην υπάρχουσα μορφή. Από τις εξεταστικές περιόδους 22 – 23 Μαΐου 2021, και οι δύο εξετάσεις θα διεξάγονται με την ανανεωμένη μορφή τους.

Από τον Συντονισμό Αγγλικής Γλώσσας Β'/βάθμιας των σχολείων τής Φ.Ε

Ενημερώνουμε τους κ. κ. Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών / τριών που είναι υποψήφιοι για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας B2 (FCE FOR SCHOOLS) και C2 (CPE- PROFICIENCY) τού Πανεπιστημίου τού Cambridge ( Δεκέμβριος 2020 ) ότι λόγω των μέτρων προστασίας τής Υγείας που σχετίζονται με το Covid -19 και τής νομοθεσίας σε ισχύ, οι εξετάσεις που είχαν οριστεί έως τις 20 Μαρτίου 2021, μεταφέρονται στις 15 και / ή 16 Μαΐου 2021. Οι εγγραφές των υποψηφίων θα μεταφερθούν αυτόματα χωρίς κάποια επιπλέον ενέργεια από εσάς.

Από τον Συντονισμό Αγγλικής Γλώσσας Β'/βάθμιας των σχολείων τής Φ.Ε

Mε απόφαση των Ελληνικών Αρχών, η διεξαγωγή όλων των εξετάσεων γλωσσομάθειας αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η Ελληνοαμερικανική Ένωση αναβάλλει τη διεξαγωγή όλων των εξετάσεων Ιανουαρίου 2021.
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Ψυχικού και Εκάλης θα ενημερώνουν για οποιεσδήποτε εξελίξεις τους εμπλεκομένους στις εξετάσεις που διοργανώνουν.

Νέα ημερομηνία εξετάσεων Πανεπιστημίου Cambridge

Μετά την αναβολή των εξετάσεων γλωσσομάθειας από το Πανεπιστήμιο τού Cambridge, που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2020, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2020, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ενημερώνουμε τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών που είναι υποψήφιοι για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τού Πανεπιστημίου τού Cambridge, τον Δεκέμβριο τού 2020, ότι θα περιμένουμε περαιτέρω ανακοινώσεις από τους επίσημους φορείς για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των αντίστοιχων εξετάσεων στο προσεχές διάστημα.