Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μεταλληνού Αγγελική συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμγή  των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ)» τού έργου «Εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στα πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)» στη Συστάδα των Ξένων Γλωσσών.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο (ΜΟOC) “Games in schools 2019”, στα Αγγλικά, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet Academy), υπό την καθοδήγηση τού Ollie Bray.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών, διάρκειας έξι (6) διδακτικών ωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019 στoν Nομό Αττικής.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης κ. Μ. Φωτιάδη παρακολούθησε τη Διεθνή Ημερίδα Διδακτικής τής Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διδασκαλείο Νεοελληνικής Γλώσσας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών κ. T. Σιδηροπούλου τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης και Μ. Φωτιάδη τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης παρακολούθησαν, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, επιμορφωτική ημερίδα µε θέμα «Διδασκαλία στο επίπεδο Β2 και Goethe-Zertifikat B2: Παρουσίαση τής νέας εξέτασης», που πραγματοποιήθηκε από τους εκδοτικούς οίκους "Καραμπάτο" και "Hueber Hellas", στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα.