Η καθηγήτρια Γερμανικών κ. Μ. Φωτιάδη τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης συμμετείχε, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021, στο 13ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τη Διδασκαλία τής Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, που διοργανώθηκε διαδικτυακά από τα εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή», με θέμα: «Νέοι δρόμοι στη διδασκαλία τής Γερμανικής Γλώσσας: Καινοτόμες και παραδοσιακές προσεγγίσεις».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε στην ημερίδα «Εικονικοί κόσμοι στην εκπαίδευση: έργο Biz4Fun», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 22 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο διάδοσης των αποτελεσμάτων τού ευρωπαϊκού έργου Biz4Fun, τού προγράμματος Erasmus+/KA2/Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices/Strategic partnerships for VET, από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε επιτυχώς το εξ αποστάσεως masterclass με τίτλο «Ψηφιακές αρχές και νέα μάθηση», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους διεθνείς κορυφαίους ειδικούς στην Ψηφιακή Εκπαίδευση κ. Mary Kalantzis και Bill Cope τού Πανεπιστημίου τού Illinois, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει τις «7 αρχές» των οικολογιών τής ηλεκτρονικής μάθησης και των δυνατοτήτων τής μετασχηματιστικής μάθησης τού 21ου αιώνα.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τις εργασίες τού 2ου Διεθνούς e-Συνεδρίου που διοργάνωσε το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Η Εκπαίδευση σε ένα κόσμο που αλλάζει: Ζητήματα τεχνολογίας, πολιτισμού και δημοκρατίας στη διδακτική πράξη και μάθηση».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τις εργασίες τής ημερίδας-εργαστηρίου τού Erasmus+ KA2 προγράμματος (2019-1-EL01-KA203-062449) Student Teachers' Practices for Democratic Culture (STEP UP-DC) με τίτλο «Δημοκρατική παιδεία και πλαίσιο ικανοτήτων δημοκρατικού πολιτισμού (RFCDC): Διδασκαλία, ηγεσία/διοίκηση, παρέμβαση».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού, ΜEd, σε συνεργασία με τις κ. Λήδα Μαυρίδου, MEd, MEd, PhD, και Αγγ. Μπούζιου ΜΕd, ΠΕ06, και με την ιδιότητα τής επιμορφώτριας Β΄ επιπέδου ΤΠE, την Τετάρτη 19 και τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε δύο τρίωρα εργαστήρια (workshops) με θέμα τη διοργάνωση επιμορφωτικών εξ αποστάσεως σεμιναρίων και με τίτλο ‘‘Χρήσιμες εφαρμογές στις παρουσιάσεις προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’’.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού, την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε εργαστήριο (workshop) με τίτλο ‘‘Σχεδιάζοντας αφίσες... με το PosterΜyWall’’ στο πλαίσιο τού επιμορφωτικού εξ αποστάσεως σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα ‘‘Δημιουργώ Αφίσες Με Μηνύματα’’.

Η καθηγήτριες Γερμανικών των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού κ. Θ. Αρταβάνη, Α. Γκόγκα, Ε. Δεμέστιχα, Α. Κεφαλά, Δ. Κουτρομάνου, Α. Μεταλληνού, Ε. Οικονομίδου και Α. Παπασταθοπούλου συμμετείχαν, την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, στη διαδικτυακή παρουσίαση τής διδακτικής σειράς Maximal που πραγματοποιήθηκε από τον εκδοτικό οίκο Klett, και διοργανώθηκε από τον Συντονισμό τής Γερμανικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια με θέμα «Ενεργούμε για την διάσωση των μνημείων: δημιουργία αφίσας με την εφαρμογή Postermywall» στο επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Βιομηχανικοί τόποι: αφηγήσεις και εικόνες, μέσα από τη σκοπιά τής εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία».

Οι καθηγήτριες Γερμανικών των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Χρ. Ζαχμάνογλου, Φ. Ματθαίου, Μ. Μπούσκου, Κ. Σαρλή, Α. Σιδηροπούλου, Α και Μ. Φωτιάδη συμμετείχαν, την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, στη διαδικτυακή παρουσίαση τής διδακτικής σειράς Maximal.