Η καθηγήτρια Γερμανικών κ. Μαρία Φωτιάδη τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης παρακολούθησε την επιμόρφωση με τίτλο «Οδικές πινακίδες τής Δικαιοσύνης».

Streichholzschächtelchen - "Ξεκλειδώνοντας την προφορά τής γερμανικής γλώσσας"

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 οι καθηγήτριες και οι καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας δύο ωρών, από την κ. Πηνελόπη Κολοβού, υποψήφια διδάκτορα, καθηγήτρια Φωνητικής τής Γερμανικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο τού Bielefeld με ειδίκευση στο γλωσσικό coaching, στη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη διδασκαλία τής προφοράς, και συμμετείχαν σε διαδικτυακό εργαστήριο σχετικά με τρόπους διδασκαλίας τής ορθής προφοράς τής γερμανικής γλώσσας σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, παρουσίασε βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Mentimeter – Ένα προσαρμοσμένο λογισμικό παρουσίασης» κατά τη διάρκεια των εργασιών τού 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τής Σχολής Επιστημών Αγωγής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διεξήχθη από τις 13 μέχρι και τις 15 Μαΐου 2022.

Η κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικών στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, συμμετείχε στο διαδικτυακό εργαστήρι τού Goethe Institut Thessaloniki.

H κ. Αγγελική Μεταλληνού, εκπαιδευτικός κλάδου ΠE07 τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, συμμετείχε ως επιμορφώτρια στο σεμινάριο με θέμα «III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία». 

Ψηφιακή πλαισίωση τής ξενόγλωσσης διδασκαλίας

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 οι καθηγήτριες Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Ψυχικού, των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων Εκάλης και τού Αρσακείου Δημοτικού και Γυμνασίου Ιωαννίνων παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας μιας ώρας, από την κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικής των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ, με θέμα "Ψηφιακή πλαισίωση τής ξενόγλωσσης διδασκαλίας".

Την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 οι καθηγήτριες Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων Εκάλης παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας μιας ώρας, από την κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικής των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ, με θέμα "Ψηφιακή πλαισίωση τής Ξενόγλωσσης διδασκαλίας".

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Αλεξάνδρα Ναξάκη παρακολούθησε:

Η καθηγήτρια Γερμανικών του Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης κ. Μ. Φωτιάδη παρακολούθησε, την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022, τη διαδικτυακή ετήσια επιστημονική ημερίδα τού Αυστριακού Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδας, με τίτλο: «Neu gegen alt oder doch lieber hybrid?».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγελική Μεταλληνού, συμμετείχε, στις 20 Νοεμβρίου 2021, επιτυχώς στη δοκιμασία Πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πρόγραμμα 5796-512, που πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο τής Πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε." τού επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.