Ψηφιακή πλαισίωση τής ξενόγλωσσης διδασκαλίας

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 οι καθηγήτριες Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Ψυχικού, των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων Εκάλης και τού Αρσακείου Δημοτικού και Γυμνασίου Ιωαννίνων παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας μιας ώρας, από την κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικής των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ, με θέμα "Ψηφιακή πλαισίωση τής ξενόγλωσσης διδασκαλίας".

Την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 οι καθηγήτριες Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων Εκάλης παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας μιας ώρας, από την κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικής των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ, με θέμα "Ψηφιακή πλαισίωση τής Ξενόγλωσσης διδασκαλίας".

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Αλεξάνδρα Ναξάκη παρακολούθησε:

Η καθηγήτρια Γερμανικών του Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης κ. Μ. Φωτιάδη παρακολούθησε, την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022, τη διαδικτυακή ετήσια επιστημονική ημερίδα τού Αυστριακού Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδας, με τίτλο: «Neu gegen alt oder doch lieber hybrid?».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγελική Μεταλληνού, συμμετείχε, στις 20 Νοεμβρίου 2021, επιτυχώς στη δοκιμασία Πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πρόγραμμα 5796-512, που πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο τής Πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε." τού επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 οι καθηγητές και καθηγήτριες Γερμανικής Γλώσσας των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων, κ. Θ. Αρταβάνη, Α. Γκόγκα, Ε. Δεμέστιχα, Α. Κεφαλά, Δ. Κουτρομάνου, Α. Μεταλληνού, Ε. Οικονομίδου, Α. Παπασταθοπούλου και Α. Χαρίση (από τα Αρσάκεια Ψυχικού), Χρ. Ζαχμάνογλου, Φ. Ματθαίου, Μ. Μπούσκου, Α. Ναξάκη, Κ. Σαρλή, Α. Σιδηροπούλου, Μ. Φωτιάδη (από τα Αρσάκεια Εκάλης), Χρ. Αλεξάνδρου, Μ. Αποσιάδου, Δ. Σιγανίδου, Χρ. Φόρστερ (από τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης), Ε. Βούτσια, Ε. Τερζή, (από το Αρσάκειο Πατρών), Α. Γκόλιας, Β. Τώνη (από το Αρσάκειο Ιωαννίνων) παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση από τη δρα Σοφία Π. Τσακαλίδου, υποψήφια μεταδιδάκτορα και επιστημονική συνεργάτιδα τού Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συμμετείχαν σε διαδικτυακό εργαστήριο σχετικά με τη διδασκαλία των Γερμανικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τη διαχείριση τής ετερογένειας στην τάξη μικτών ικανοτήτων.

Webinar: «Διαχείριση της ετερογένειας στην τάξη μικτών ικανοτήτων»

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, ώρα 11.00-13.00, οι καθηγήτριες/καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Ψυχικού (Θ. Αρταβάνη, Α. Γκόγκα, Ε. Δεμέστιχα, Α. Κεφαλά, Δ. Κουτρομάνου, Α. Μεταλληνού, Ε. Οικονομίδου, Α. Παπασταθοπούλου, Α. Χαρίση), Εκάλης (Χρ. Ζαχμάνογλου, Φ. Ματθαίου, Μ. Μπούσκου, Α. Ναξάκη, Κ. Σαρλή, Α. Σιδηροπούλου, Μ. Φωτιάδη), Θεσσαλονίκης (Χρ. Αλεξάνδρου, Μ. Αποσιάδου, Δ. Σιγανίδου, Χρ. Φόρστερ), Πατρών (Ε. Βούτσια, Ε. Τερζή), Ιωαννίνων (Α. Γκόλιας, Β. Τώνη) παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση από την Δρ. Σοφία Π. Τσακαλίδου, Υποψήφια μεταδιδάκτορα και επιστημονική συνεργάτιδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν σε διαδικτυακό εργαστήριο σχετικά με την διδασκαλία των Γερμανικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τη διαχείριση της ετερογένειας στην τάξη μικτών ικανοτήτων.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρουσίασε εργαστήριο με θέμα: «Wordclouds & Linoit. Εργαλεία ανάπτυξης πολυγραμματισμών» κατά τη διάρκεια των εργασιών τού 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρουσίασε το άρθρο με τίτλο “Προσεγγίζοντας τα ψηφιακά κόμικς τεχνοπαιδαγωγικά” κατά τη διάρκεια τού συνεδρίου “13th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 10 Οκτωβρίου 2021, με έδρα εργασιών το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, υπό την αιγίδα τού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η καθηγήτρια Γερμανικών κ. Μ. Φωτιάδη τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης συμμετείχε, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021, στο 13ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τη Διδασκαλία τής Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, που διοργανώθηκε διαδικτυακά από τα εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή», με θέμα: «Νέοι δρόμοι στη διδασκαλία τής Γερμανικής Γλώσσας: Καινοτόμες και παραδοσιακές προσεγγίσεις».