Μετά από ειδοποίηση του εκδοτικού οίκου Macmillan Education, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα readers :

“Five Children and It”, EXPLORERS 5 / MACMILLAN ENGLISH EXPLORERS
The Railway Children”, EXPLORERS 6 / MACMILLAN ENGLISH EXPLORERS

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα των Αγγλικών από τους μαθητές τής Ε΄ και Στ΄τάξης αντίστοιχα, επανεκδόθηκαν και είναι ήδη διαθέσιμα στα βιβλιοπωλεία.


Από τον Συντονισμό Αγγλικής Γλώσσας Α’/βαθμιας των σχολείων της Φ.Ε