Τα κατατακτήρια διαγωνίσματα της Α΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2021-22 θα διεξαχθούν ως εξής:

Αγγλικά - Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 3η και 4η διδακτική ώρα
Γαλλικά και Γερμανικά - Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, 3η και 4η διδακτική ώρα