Το British Council για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των συνεργατών και των υποψηφίων, παρατείνει την περίοδο εγγραφών για τις εξετάσεις Μαΐου 2020 B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools and Young Learners (YLE): Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, έως και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, 2020.

Έκτακτη παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ECCE/ECPE Μαΐου 2020 έως τις 03/04. Θα ακολουθήσει ενηέρωση για τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες των εξετάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εστάλη από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας, το 4ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών που είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις 4-5 Απριλίου 2020 αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας, λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε πανελλαδικά με το ξέσπασμα του κορωνοϊού (COVID-19). Το Αμερικανικό Κολλέγιο δεν γνωρίζει αν θα ορισθεί μια νέα ημερομηνία για το συνέδριο. Διαβεβαιώνει, όμως, ότι σε περίπτωση ακύρωσης του συνεδρίου, το ποσό που κατέθεσαν τα σχολεία και οι συμμετέχοντες θα επιστραφεί πλήρως. Σας επισυνάπτουμε το μήνυμα όπως ακριβώς εστάλη από το Αμερικανικό Κολλέγιο.

Το Αρσάκεια Σχολεία ανήκουν από το σχολικό έτος 2011- 2012 στην κατηγορία PLATINUM ADDVANTAGE του Βρετανικού Συμβουλίου λόγω υψηλών επιδόσεων των μαθητών στις εξετάσεις των διπλωμάτων του Cambridge επί σειρά ετών. Ως εκ τούτου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα γραπτής και προφορικής προσομοίωσης εξετάσεων από εξειδικευμένους καθηγητές του Cambridge.
Για τα σχολεία του Ψυχικού, η γραπτή προσομοίωση για το επίπεδο Β2 (FCE for Schools) θα γίνει την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, τη 2η, 3η και 4η ώρα, ενώ η προφορική προσομοίωση για τα επίπεδα Β2, Γ1 (CAE) και Γ2 (CPE) θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2020.

Προφορικές εξετάσεις Cambridge & Michigan στα Αρσάκεια σχολεία