Στο πλαίσιο των δράσεων τού Ομίλου Model United Nations των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, οι μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών συμμετέχουν σε Συνέδρια προσομοιώσεως τού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


Με επιτυχία ολοκλήρωσαν, στις 24 Νομεβρίου 2014, τη διαδικασία επιλογής οι μαθήτριες Αικατερίνη Γεννατά (Β΄ τάξη) και Άννα Γιαπιτζή-Παπανδρέου (Α΄ τάξη), στις οποίες τους ανατέθηκαν οι κάτωθι ρόλοι: η Αικατερίνη Γεννατά ορίστηκε πρόεδρος τού Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) στο PSMUN 2015, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, και στο SAIMUN 2015, που θα διεξαχθεί στο Δουβλίνο, και η Άννα Γιαπιτζή-Παπανδρέου επελέγη ως αντιπρόεδρος στο Special Conference στο PSMUN 2015.
{gallery}PA/2014-15/LYKP/5004{/gallery}