Η συντονίστρια τού Αγγλικού τμήματος (τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κ. Ασπασία Κοντογιάννη επιλέχθηκε πρώτη μετά από αξιολόγηση ανάμεσα σε 350 καθηγητές από όλη την Ευρώπη για την τιμητική θέση τού μέλος τού διοικητικού συμβουλίου τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Το διοικητικό συμβούλιο
Το διοικητικό συμβούλιο τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων αποτελείται από 7 άτομα, πέντε διοικητικούς και δύο εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι επιλέγονται κάθε χρόνο μετά από αξιολόγηση. Η μία από τις δύο αυτές θέσεις δόθηκε στην κ. Κοντογιάννη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 41 χώρες τής Ευρώπης και έχει ως κύριο στόχο την προώθηση τής ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό από νέους για νέους που επιδιώκει την υγιή πολιτικοποίηση των νέων, χωρίς ωστόσο κομματικά κριτήρια και εμπλοκές. Ετησίως, εμπλέκει στις δράσεις του περισσότερους από 20.000 νέους από όλη την Ευρώπη, προβάλλοντας την κοινοβουλευτική συζήτηση και ενθαρρύνοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο επί επίκαιρων ευρωπαϊκών θεμάτων. Με τον τρόπο αυτό εξοπλίζει τους νέους με αρχές όπως αυτές τής ειρηνικής γειτνίασης, τού διαλόγου, τής συνεργασίας, τής αλληλεγγύης και τού σεβασμού στον άνθρωπο, στη διαφορετικότητα και στο περιβάλλον, εφόδια τα οποία θεωρούνται πως θα προετοιμάσουν τους πολίτες ενός αύριο δημοκρατικού και αισιόδοξου.

eyp-kontogiannh2