Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012  οι καθηγητές τής αγγλικής γλώσσας  Αθηνών και Πατρών συναντήθηκαν σε ημερίδα που έλαβε χώρα στο θέατρο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού. Οι καθηγητές παρακολούθησαν τις παρακάτω παρουσιάσεις από προσκεκλημένους καθηγητές από το Βρετανικό Συμβούλιο:

CLIFF PERRY: Teaching IELTS : methodology and practice

OLGA LEONDARIS: The new Proficiency, Cambridge - Presentation and practice

OLGA LEONDARIS: International Certificate in Financial English - ICFE

Οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις καινούργιες εξελίξεις στη γλώσσα και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους τόσο απο το Βρετανικό Συμβούλιο όσο και με αυτούς από την Πάτρα.
Η επαφή αυτή ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική και έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω συνεργασία με τα αδελφά σχολεία τής περιφέρειας και για την προώθηση κοινών δράσεων.