Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης «Learning by six thinking hats» παρακολουθούν οι καθηγήτριες των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης κ. Άννα Οικονόμου, Παναγιώτα Οικονόμου και Ολυμπία Σφυρίδου.
Το σεμινάριο πραγματοποιείται από 15 Οκτωβρίου 2012 έως 28 Φεβρουαρίου 2013 από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι εκπαιδευτικοί αναζητούν πληροφορίες από ιστοσελίδες και μελετούν διάφορες διαστάσεις τής εκπαιδευτικής διαδικασίας (ενεργητική μάθηση, μάθηση μέσω σχεδιασμού, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης κ.ά.). Το project αυτό βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο τού Edward de Bono «Six Thinking Hats», σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν έξι διακριτές καταστάσεις (συμβολίζονται με τα έξι καπέλα διαφορετικού χρωματισμού) οι οποίες δίνουν ερεθίσματα στον εγκέφαλό μας. Υπεύθυνοι τού μαθήματος αυτού είναι ο καθηγητής ΔΠΘ κ. Αλ. Καράκος, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας κ. Σ. Κιουλάνης και η Υπεύθυνη τού ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δράμας κ. .Ζ. Χαρπαντίδου.