Στις 22 Νοεμβρίου 2013 η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ευαγγελία Μαντζίκα παρακολούθησε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας με θέματα:


Προτάσεις για τη διδασκαλία τής Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο.
• Καταγραφή προβλημάτων – δυσκολιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Στόχοι και προοπτικές τής συνεργασίας εκπαιδευτικών Αγγλικής - Σχολικού Συμβούλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας κ. Βελισσάριο Χούσο.