Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διαρκείας 5 εβδομάδων (7/5-8/6) κύκλο μαθημάτων τού Πανεπιστημίου Relay/GCE Graduate School of Education, που ειδικεύεται στην επιμόρφωση καθηγητών με θέμα Teaching Character and Creating Positive Classrooms.

Η εν λόγω σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, που απαιτεί παρακολούθηση διαλέξεων, τεστ, εργασιών, και εκπόνηση τελικής διατριβής, ερευνά τις βασικές ιδέες της θετικής ψυχολογίας και υποδεικνύει τρόπους εφαρμογής τους στη διδασκαλία, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των δυνατοτήτων των μαθητών όλων των βαθμίδων και μαθησιακών αναγκών.