Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα (94,7% - Διάκριση) τον διαρκείας 5 εβδομάδων (30 Ιουνίου-3 Αυγούστου 2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού Πανεπιστημίου University of California, Irvine που ειδικεύεται στην επιμόρφωση καθηγητών με θέμα "Foundations of Virtual Instruction: Εισαγωγή στην εικονική διδασκαλία".

Αυτή η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, που απαιτεί παρακολούθηση διαλέξεων, τεστ, εργασιών και τελική διατριβή πραγματοποιείται μέσω τής πλατφόρμας MOOC Coursera.