Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών δρ Γεωργία Πανίτσα παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με την προετοιμασία των μαθητών για το δίπλωμα IELTS.

Το σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014, τελούσε υπό την αιγίδα τού Βρετανικού Συμβουλίου. Ομιλητής ήταν ο κ. Cliff Perry, ακαδημαϊκός Διευθυντής τού Εκπαιδευτικού Κέντρου τού Βρετανικού Συμβουλίου.