Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα τον διαρκείας 6 εβδομάδων κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού European Schoolnet Αcademy με θέμα "Future Classroom Scenarios. Εκπαιδευτικά Σενάρια για την τάξη του μέλλοντος".


Με στόχο την κατάρτιση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σχολείων τού μέλλοντος, τα μαθήματα εισήγαγαν τους συμμετέχοντες σε καινοτόμες ιδέες και στα πιο πρόσφατα τεχνολογικά εργαλεία και στον τρόπο με τον οποίον αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων συνεργατικής μάθησης.
Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών μαθημάτων ήταν: What does the future classroom look like?, Your future classroom – towards a realistic vision, From vision to reality – technology in your future classroom, Learning activities for 21st century skills, From Learning Activities to Learning Stories, Have you seen the future classroom yet?