Σεμινάριο με θέμα «Διαφοροποιημένη διδασκαλία» οργάνωσε και παρουσίασε στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, η σύμβουλος τού Αγγλικού τμήματος κ. Ευτυχία Παπαχρίστου.
Μετά από εισαγωγή σχετικά με τη σπουδαιότητα τής διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ακολούθησαν παρουσιάσεις εκπαιδευτικών τής Αγγλικής από δημόσια σχολεία κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν μέθοδοι εφαρμογής αυτού τού τύπου διδασκαλίας. Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με καθηγητέςς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων που παρακολούθησαν το σεμινάριο.
Το Αγγλικό τμήμα των Αρσακείων Σχολείων δημιουργεί έναν ιστό ανταλλαγής μεθόδων και απόψεων με τους εκπαιδευτικούς τής αγγλικής γλώσσας, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, για τη διευκόλυνση τού εκπαιδευτικού έργου των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.