Στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσάκειου Δημοτικού Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Κυριακίδου ολοκλήρωσε με επιτυχία σειρά εργαστηρίων Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) για εκπαιδευτικούς, που διοργανώθηκαν από την ALS House Delta Centre, Applied Language Studies House.

Συγκεκριμένα, η κ. Κυριακίδου συμμετείχε στα ακόλουθα εργαστήρια (workshops), διάρκειας 4 ωρών το καθένα:

1st CPD Workshop:
"All-Skills approach©: utilizing all academic and study skills to motivate learners through a multifaceted innovative   teaching approach"
"Motivation 101: Motivating yourself"

(28 Μαρτίου 2021)

2nd CPD Workshop:
"Critical inquiry and interactive methods for the language classroom"
"Practical activities towards promoting empathy and kindness in the ELT classroom"

(18 Απριλίου 2021)

3rd CPD Workshop:
"Planning and preparing a lesson"
"Motivation 102: Motivating learners"

(16 Μαΐου 2021)

4th CPD Workshop:
"Teaching Online - tools, techniques and comparisons"
"Leading successful hybrid lessons"

(20 Ιουνίου 2021)

5th CPD Workshop:
"Approaching reading texts critically"
"Strategies to engage students in the stages of writing"

(19 Σεπτεμβρίου 2021)

Δείτε τη βεβαίωση εδώ.