Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης και Πρέσβειρα τής Ευρωπαϊκής Δράσης e-Twinning κ. Αικατερίνη Κυριακίδου συμμετείχε στην οργάνωση και υλοποίηση τού 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου e-Twinning, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021.

Ο τίτλος τού συνεδρίου ήταν: "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", και διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης e-Twinning στην Ελλάδα.

Σκοπός τού συνεδρίου ήταν ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό επίπεδο, καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, έτσι όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα και υπό το πρίσμα τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

001