Ο Συντονισμός Αγγλικού Τμήματος Πρωτοβάθμιας τής Φ.Ε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο "Macmillan education" και το Norwich Institute of Language Education (NILE) οργάνωσαν δύο επιμορφωτικές διαδικτυακές συναντήσεις με την κ.Claudia Rey, ELT teacher, college lecturer in children’s literature, online course designer and tutor, currently practicing teacher at an International School in Buenos Aires, Argentina.

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 το θέμα τού webinar ήταν “On Second Thoughts”, όπου παρουσιάστηκαν δραστηριότητες και καλές πρακτικές, οι οποίες έχουν σκοπό την καλλιέργεια «ορατής σκέψης» στους μικρούς μαθητές, προάγοντας παράλληλα την ανάπτυξη και βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς επίσης και τη μεταξύ τους συνεργασία (Harvard Project Zero).

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 το θέμα ήταν “STOP! DANGER!” Environmental print and how to use it with language learners. Ήταν μια δυναμικά διαδραστική σύγχρονη εξ αποστάσεως συνάντηση, κατά τη διάρκεια τής οποίας συζητήθηκαν ιδέες και δραστηριότητες κατάλληλες για μαθητές δημοτικού, που βασίζονταν αποκλειστικά στη χρήση εικόνων και οπτικών ερεθισμάτων από το αστικό περιβάλλον για τη γλωσσική διδασκαλία στην τάξη των Αγγλικών και την περαιτέρω καλλιέργεια τής γλωσσικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των μικρών μαθητών.


Οι δύο συναντήσεις είχαν διάρκεια μίας ώρας και τις παρακολούθησαν όλες οι καθηγήτριες Αγγλικών Πρωτοβάθμιας τής Φ.Ε.