Οι καθηγήτριες Αγγλικών κ. Αθηνά Γκαρμπολά και Αθηνά Ξυραφά τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το μάθημα e-Twinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων, με τίτλο «Συνεργατικές δράσεις για την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων», το πρώτο μαζικό, ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC), που υλοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης τής δράσης e-Twinning.

Το μάθημα υλοποιήθηκε από τις 28 Μαρτίου έως και τις 3 Μαΐου 2022 μέσω πλατφόρμας (πατήστε εδώ).

Στόχος τού μαθήματος ήταν να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των δικτύων, των δράσεων και τού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα e-Twinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και να παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τού ψηφιακού αποθετηρίου τού ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», καθώς και των Βιβλιοθηκών Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τού ΙΕΠ, σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών, δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός e-Twinning έργου.

{gallery}EK/2021-22/BGYME/1806{/gallery}