Ο Συντονισμός Αγγλικού τμήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τής Φ.Ε.,  σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Macmillan Education και το Norwich Institute of Language Education (NILE), οργάνωσαν δύο επιμορφωτικές διαδικτυακές συναντήσεις στις 12 και σρτις 26 Νοεμβρίου 2022. Την παρουσίαση ανέλαβε ο κ. David Farmer, training consultant at NILE, author of books on drama, creator of dramaresource.com, in-demand speaker and trainer for teachers, conferences and Universities worldwide, theatre director and producer of shows and workshops for children and young people, adviser for Shakespeare Schools’ Festival, UK.

Το θέμα ήταν κοινό και για τις δύο διαδραστικές, σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις, που έγιναν εκτός σχολικού ωραρίου, και αφορούσε στην παρουσίαση ιδεών και πρακτικών τεχνικών θεατρικού παιχνιδιού και δραστηριοτήτων μέσα στη διδακτική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα στην τάξη των Αγγλικών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη τής γλωσσικής ικανότητας και των δεξιοτήτων μαθητών δημοτικού. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δύναμη που έχουν αυτές οι τεχνικές και στις διασκεδαστικές συνθήκες μάθησης που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή τους, καθώς βοηθούν τους μαθητές όλων των ηλικιών να χρησιμοποιήσουν το γνωστικό αντικείμενο με τρόπο αβίαστο και φυσικό.
Οι συναντήσεις διήρκησαν μία ώρα και τις παρακολούθησαν όλες οι καθηγήτριες Αγγλικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολείων τής Φ.Ε.