Στο πλαίσιο τής εκπαιδευτικής δράσης etwinning ο μαθητές τού τμήματος Αγγλικών Post-Proficiency τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαρία Δημητροπούλου, συμμετέχουν από τις 11 Σεπτεμβρίου 2013 στο έργο etwinning με τίτλο "What makes you?" σε συνεργασία με άλλους μαθητές από 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Βασικός στόχος τής δράσης είναι να εντοπίσουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά τού λαού τους, τα οποία διαμορφώνουν αλλά και ορίζουν την τελική τους εικόνα. Μέσα από την παρουσίαση των σχολείων που εμπλέκονται αλλά και των παραδόσεων, των εθνικών εορτών, τής εθνικής κουζίνας και άλλων στοιχείων που ορίζουν τον πολιτισμό κάθε χώρας οι μαθητές θα ανακαλύψουν ότι είμαστε διαφορετικοί αλλά ταυτόχρονα ίσοι.

  Επιμέρους στόχοι τού προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι έννοιες τής πολυπολιτισμικότητας, τής ισότητας και τής διεθνούς συνεργασίας και κατανόησης. Η γλώσσα επικοινωνίας και συνεργασίας είναι η Αγγλική.
Οι χώρες που συμμετέχουν στη δράση είναι οι: Ελλάδα, Νορβηγία, Ιταλία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Ισλανδία, Τσεχία, Βουλγαρία, Σλοβακία και Τουρκία.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τού έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί το εισαγωγικό βίντεο που αφορά την παρουσίαση τού σχολείου και των μαθητών (μπορείτε να δείτε το βίντεο παρακάτω) Θα ακολουθήσουν έργα σχετικά με την παρουσίαση των μαθητών ξεχωριστά, τον εορτασμό των Χριστουγέννων καθώς και η βασική εργασία των μαθητών που θα αναφέρεται στην έρευνα και την παρουσίαση των στοιχείων τού πολιτισμού μιας από τις συνεργαζόμενες χώρες, που στην περίπτωση τής Ελλάδας θα είναι η Νορβηγία. Η παρουσίαση τού ελληνικού πολιτισμού θα επιχειρηθεί από τους μαθητές τού σχολείου τής Πολωνίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τις παρουσιάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις αυτές στο www.etwinning.net .