Οι μαθητές τού τμήματος Αγγλικών ESL τής Δ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετέχουν, από τις 15 Νοεμβρίου 2013, στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Μ. Δασκαλάκη.

Τα παιδιά ανταλλάσσουν κάρτες και επιστολές στην αγγλική γλώσσα με μαθητές τής ίδιας ηλικίας από τη Santa Cristina D’Aro, στη Βαρκελώνη. Έχουν ήδη γράψει πληροφορίες για τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους καθώς και κάρτες που ζωγράφισαν τα ίδια με θέμα “Amazing Animals”.

Επιλεγμένες εργασίες τους έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο Cambridge English Penfriends, ενώ με ιδιαίτερο ενθουσιασμό βρήκαν πληροφορίες για τη Βαρκελώνη και τη Santa Cristina.