Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης παρουσίασαν την εργασία τους με θέμα την νανοτεχνολογία σε συμμαθητές τους άλλων Αγγλικών τμημάτων. Η ανάθεση τού συγκεκριμένου project στους μαθητές έγινε αφού ολοκληρώθηκε η διδασκαλία σχετικής ενότητας τού βιβλίου τους που αφορούσε στην Τεχνολογία.
Τα παιδιά, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, συγκέντρωσαν πληροφορίες με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας τους κ. Κ. Κυριακίδου και συνεργάστηκαν για την εκπόνηση και την τελική παρουσίαση τής εργασίας τους. Η εργασία τής ομάδας που βραβεύτηκε ομόφωνα από το τμήμα ως η καλύτερη παρουσιάστηκε διαδραστικά σε άλλα τμήματα Αγγλικών με μεγάλη επιτυχία και απέσπασε πολύ καλές κριτικές. Η νικητήρια ομάδα “Crazy Scientists” δεν παρέλειψε να επιδώσει στο ακροατήριό της πιστοποιητικά παρακολούθησης επιστημονικού σεμιναρίου για τη νανοτεχνολογία μετά την ολοκλήρωση τής παρουσίασής της.