Στο πλαίσιο τής προετοιμασίας των μαθητών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης για τις εξετάσεις των αγγλικών διπλωμάτων, ο Συντονισμός των Αγγλικών προσκαλεί κάθε χρόνο καθηγητές-εξεταστές απο το Πανεπιστήμιο τού Cambridge για να βοηθήσουν περαιτέρω τους μαθητές στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.
Έτσι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 μαθητές των Α΄ και Β΄ Αρσακείων Γυμνασίων Ψυχικού παρακολούθησαν σεμινάριο προετοιμασίας για τα διπλώματα των Αγγλικών.
Το σεμινάριο περιελάμβανε περιγραφή τής εξεταστικής διαδικασίας, χρήσιμες συμβουλές για κάθε κομμάτι τής εξέτασης (reading, writing, speaking, listening), πρακτική εξάσκηση.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βίντεο από πραγματική συμμετοχή εξεταζομένων συνομοιλίκων τους και να λύσουν τις απορίες τους, καθώς και να εξοικιωθούν περαιτέρω με τη διαδικασία.
Το σεμινάριο παρουσίασε  η κ. Olga Leondaris, καθηγήτρια-εξετάστρια τού Πανεπιστημίου τού Cambridge, η οποία συμβούλεψε και καθοδήγησε τους μαθητές λύνοντάς τους τις όποιες απορίες τους.
Το σεμινάριο αυτό γίνεται στα Αρσάκεια δύο φορές τον χρόνο,  τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο των εξετάσεων.