Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, σε συνεργασία με το Instituto Comprensivo “G. PUECHER” τής περιοχής Κόμο τής Ιταλίας, συμμετέχουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning (πρόγραμμα συνεργαζόμενων σχολείων της Ευρώπης) με θέμα ‘’Pen-friends‘’.
Στόχος τού προγράμματος είναι η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα και η επικοινωνία τους με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών σχολείων, που θα τους δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να αντλήσουν πληροφορίες γύρω από τον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των χωρών τους.