Κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2013-2014, οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετέχουν στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends που υποστηρίζεται από τον οργανισμό Cambridge ESOL Examinations τού Πανεπιστημίου Cambridge.
Στο πλαίσιο τού προγράμματος οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν κάρτες με θέμα “Where I Live” με σκοπό να τις ανταλλάξουν με αντίστοιχες κάρτες τού σχολείου συνεργασίας “Pedrode Valencia Primary School” στη Zafra τής Ισπανίας.
Με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Άντας Μπούκη, τα παιδιά εργάσθηκαν με ενθουσιασμό και προσέγγισαν το θέμα από διάφορες πλευρές: άλλοι μίλησαν για τα ιστορικά μνημεία και τα αξιοθέατα τής χώρας μας, άλλοι για τις φυσικές ομορφιές της, άλλοι για τα παραδοσιακά εδέσματα ή για την καθημερινότητά τους. Με επιλογή των μαθητών τρεις εργασίες από κάθε τμήμα αναρτήθηκαν στον ιστότοπο Cambridge English Penfriends.
Με τη συγκεκριμένη δράση, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που μαθαίνουν για να επικοινωνήσουν με μαθητές αντίστοιχης ηλικίας από την Ισπανία, με αποτέλεσμα το κίνητρο για την εκμάθηση τής αγγλικής γλώσσας να γίνεται ακόμα πιο ισχυρό.