Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών, ομάδες μαθητών τής Α΄ τάξης των Α΄ και Β΄ Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης διεξήγαγαν έρευνα στο διαδίκτυο με θέμα τα περιβαλλοντικά προβλήματα τού πλανήτη και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Με την καθοδήγηση των καθηγητριών τής Αγγλικής κ. Ιωάννας Παπαδήμα και Σταυρούλας Βασιλοπούλου, δημιούργησαν ταμπλό όπου κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις με φαντασία και δημιουργικότητα.