Στις 23 Οκτωβρίου 2013 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Δ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης ασχολήθηκαν στο μάθημα τής Αγγλικής Γλώσσας με τα επαγγέλματα.

Μίλησαν για τους γονείς τους και τα επαγγέλματά τους και έφτιαξαν εργασίες με αυτό το θέμα, τις οποίες και παρουσίασαν στο ταμπλό τής τάξης.