Στο μάθημα των Αγγλικών, οι μαθητές των Δ΄ και Ε΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν, κατά τη διάρκεια των μηνών Απριλίου και Μαΐου 2014, στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends που υποστηρίζεται από τον οργανισμό Cambridge ESOL Examination τού Πανεπιστημίου Cambridge.
Τα παιδιά σχεδίασαν κάρτες με θέμα «Where I live» με σκοπό να τις ανταλλάξουν με αντίστοιχες κάρτες μαθητών από τα σχολεία συνεργασίας “Welcome to English” στο Sagunto τής Ισπανίας, “Gymnasium #1” στο Angarsk τής Ρωσίας, “British School International” στη Mondragone τής Ιταλίας και Zaporiska Gimnazia #31 στην Ουκρανία.
Με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους των Αγγλικών κ. Μαρίζας Μπουρδάκου (Δ΄ τάξη) και Μιμής Δημητροπούλου (Ε΄ τάξη), οι μαθητές έγραψαν για την πόλη ή τη χώρα τους περιγράφοντας γνωστά μνημεία, γραφικές γειτονιές και παραλίες τού τόπου τους. Τρεις από τις εργασίες των μαθητών κάθε τάξης αναρτήθηκαν στον ιστότοπο Cambridge English Penfriends.
Στόχος τού προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα καθώς και η επικοινωνία και η συνεργασία με μαθητές σχολείων άλλων κρατών.
Ακολουθούν δείγματα των καρτών που έγραψαν και φιλοτέχνησαν οι μαθητές.